Shadow

RIBE (PISCES)

Pirka

Pirka

RIBE (PISCES), ŽIVI SVIJET JADRANA
Pirka (Serranus scriba) - pripada obitelji vučica. Naraste do 30 cm u duljinu i postigne do 0.30 kg u težinu. Rasprostranjena je u cijelom priobalnom dijelu Jadrana, uglavnom na dnima obraslim algama i morskim cvjetnicama, posidoniom i zosterom. Zalazi do 50 metara dubine, ali se uglavnom zadržava u pojasu od 5 do 20 metara dubine. Većinom se skriva u pukotinama stijenama ili među algama čekajući priliku da zgrabi plijen. Hrani se uglavnom manjom ribom, nedoraslim rakovima te raznim ličinkama .U Jadranu je svugdje rasprostranjena, najviše u unutarnjim kanalima srednje Dalmacije.
Lumbrak

Lumbrak

RIBE (PISCES), ŽIVI SVIJET JADRANA
Lumbrak (Symphodus tinca) - priobalna vrsta koja se najviše zadržava na kamenitom i pjeskovitom dnu obraslom algama i posidonijom na dubinama do 50 metara. Maksimalne dužine je do 44 cm, uobičajeno 20 – 30 cm, maksimalna težina do 1 kg. Ženke polažu ikru u gnijezda koja prave i čuvaju mužjaci. Hrani se školjkašima, račićima, pužićima, bodljikašima i morskim biljem. Rasprostranjen je duž cijele obale, ali češće u sjevernom i srednjem nego u južnom Jadranu.
Škarpina

Škarpina

RIBE (PISCES), ŽIVI SVIJET JADRANA
Škarpina (Scorpaena scrofa) - pripada obitelji bodeljki. Naraste do 65 cm u duljinu i postigne do 5 kg težine. Škarpina je bentoska vrsta koja živi na kamenito – pjeskovitom i muljevitom dnu obraslom algama do 400 metara dubine. Najviše se zadržava između 20 i 60 metara dubine. Odlikuje se dobrom mimikrijom za što joj pomažu brojni kožni privjesci po glavi i tijelu pa poprima oblik kamena obraslog algama. Hrani se uglavnom ribom i malim glavonošcima, a učestalija je oko vanjskog otočja i brakovima srednjeg Jadrana.
Gera

Gera

RIBE (PISCES), ŽIVI SVIJET JADRANA
Gera (Spicara smaris)  - pelagička, priobalna vrsta. Zadržava se iznad svih vrsta dna, posebno iznad livada posidonije, na dubinama od 10 do 40 metara. Zalazi i do 300 metara dubine. Naraste do 15 cm, ženka i do 20 cm. Drži se u jatima, hrani se planktonom i sitnim bentoskim organizmima. U Jadranu je ima uzduž cijele obale.
Razok

Razok

RIBE (PISCES), ŽIVI SVIJET JADRANA
Razok (Bothus podas) - bentoska, priobalna vrsta koja se zadržava na pjeskovitom i pjeskovito-muljevitom dnu. Mijenja boju tijela prema okolini i ukopava se u podlogu. Naraste do 20 cm. Hrani se različitim sitnim beskralježnjacima i sitnom ribom. U Jadranu ga ima posvuda uz obalu premda nije čest.
Pjevčić žuti

Pjevčić žuti

RIBE (PISCES)
Pjevčić žuti (Tripterygion delaisi) Bentoska, priobalna vrsta, zadržava se na stjenovitom dnu u uskim i zasjenjenim mjestima, između 2 i 40 m dubine. Naraste do do 9 cm, obično 6 do 7 cm. Za razliku od ženki mužjaci su živo obojeni, žuti s crnom glavom. Hrani se sitnim bentoskim beskralježnicama. U Jadranu je malobrojan.
Matuličić

Matuličić

RIBE (PISCES)
Matuličić (Apogon imberbis) Betonska, pridnena vrsta,živi uglavnom na kamenitom dnu s mnogo rupa i procjepa, gdje se skriva, na dubinama od 10 do 200 metara,ljeti dolazi pliće(10 do 20 metara). Naraste  15 cm u duljini, ženke su nešto  dulje od mužjaka. Mrijesti se ljeti, oplodnja je unutrašnja, a mužjaci čuvaju oplođenu ikru u ustima. Živi u malim jatima, ženke su tri do četiri puta brojnije od mužjaka. Hrani se  račićima i malom ribom. Žive u istočnom Atlantiku od Portugala do Gvinejskog zaljeva, u Sredozemnom i Crnom moru. U Jadranu je rasprostranjen posvuda, uglavnom je brojniji u južnom i srednjem dijelu. Nema nikakvu gospodarsku važnost. Ne lovi se osim slučajno vršama ili trostrukom mrežom stajaćicom popunicom. Dobro se drži u akvariju.
Kanjac

Kanjac

RIBE (PISCES)
Kanjac (Serranus cabrilla) Kanjac pripada obitelji vučica (Serranidae). Naraste do 35 cm dužine i postigne oko 0.45 kg težine. Najučestaliji je na dubinama od 30 do 70 m. Bentoska vrsta, najviše se zadržava na kamenitom dnu obraslom algama. Hrani se sitnim ribama, glavonošcima i rakovima. Za ovu vrstu nema lovostaja.
Fratar

Fratar

RIBE (PISCES)
Fratar (Diplodus vulgaris) Pripada obitelji ljuskavki (Sparidae). Naraste do 45 cm dužine i postigne težinu do 1.30 kg, srednja lovna težina iznosi 0.10 kg. Bentoska-pelagična vrsta, živi u jatima na svim vrstama morskog dna u pojasu od 0 do 100 m dubine. Odrasle se jedinke više zadržavaju na dubljim, strmijim kamenitim staništima među pukotinama i procjepima u stijenama, dok juvenilni primjerci zadržavaju piliće iznad pjeskovitog dna i livade valige (Posidonia oceanica). Osnovna boja je srebrnasta sa crnim obrubom na bazi repne peraje i crnom mrljom na vrhu leđa. Hrani se rakovima, crvima i mekušcima. Mrijesti se krajem zime i početkom proljeća. Obitava u istočnom Atlantiku, od Biskaja do južne Afrike, te u Sredozemnom i Crnom moru. U Jadranu je obična riba, rasprostranjen uzduž...