Shadow

RIBE (PISCES)

Salpa

Salpa

RIBE (PISCES), ŽIVI SVIJET JADRANA
Salpa (Sarpa salpa) – priobalna vrsta, zadržava se iznad algama obraslog kamenitog dna i u livadama posidonije, do 30 metara dubine. Može narasti  i do 50 cm i postići težinu do 2 kg, premda su takvi primjerci rijetkost. Živi u jatima, a odrasli primjerci hrane se isključivo morskim biljem.
Glavoč krvoust

Glavoč krvoust

RIBE (PISCES), ŽIVI SVIJET JADRANA
Glavoč krvoust (Gobius crurentatus) -  bentoska priobalna vrsta, zadržava se na pjeskovito-kamenitom dnu i u livadama posidonije, od 2 do 60 metara dubine. Naraste do 18 metara u duljinu, obično od 12 do 15 cm. Hrani se sitnim beskralježnjacima koje skuplja po dnu. U Jadranu ga ima svugdje gdje mu odgovara stanište.
Murina

Murina

RIBE (PISCES), ŽIVI SVIJET JADRANA
Murina (Muraena helena) - bentoska riba, pripada obitelji murina. Naraste do 150 cm u duljinu i postigne do 14 kg težine. Najčešće se zadržava između 5 i 50 metara dubine, a zalazi i do 120 metara dubine. Živi na kamenitom dnu punom pukotina i procijepa odakle po danu proviruje samo glavom. Kad se spusti mrak napušta skrovište i kreće u potragu za hranom. Zbog agresivnosti murine i njenih oštrih zubi preporučamo oprez roniocima i podvodnim ribolovcima. Ugriz murine je izrazito bolan, a rane teško zarastaju. Učestalija je na vanjskim obalama naših otoka.
Trlja

Trlja

RIBE (PISCES), ŽIVI SVIJET JADRANA
Trlja (Mullus surmuletus) - bentoska vrsta, zadržava se pretežito iznad grubih pjeskovitih i pjeskovito ljušturnih dna, uglavnom od 10 do 80 metara dubine. Naraste do 50 cm u duljinu i postigne težinu do 1,5 kg. Uglavnom se zadržava u jatima, a hrani se račićima, crvima i školjkašima. U Jadranu je posvuda jednolično rasprostranjena.
Ugor (Gruj)

Ugor (Gruj)

RIBE (PISCES), ŽIVI SVIJET JADRANA
Ugor (Gruj) (Conger conger)  - bentoska vrsta koja može narasti do 2,5 metra i postići do 60 kg težine. Zadržava se na kamenitom i pjeskovitom dnu gdje se skriva u procjepima i šupljinama. Najčešći je na dubinama od 5 do 25 metara dubine. Noćni je grabežljivac, hrani se uglavnom ribom, rakovima i glavonošcima. Rasprostranjen je duž cijelog Jadrana.
Pirka

Pirka

RIBE (PISCES), ŽIVI SVIJET JADRANA
Pirka (Serranus scriba) - pripada obitelji vučica. Naraste do 30 cm u duljinu i postigne do 0.30 kg u težinu. Rasprostranjena je u cijelom priobalnom dijelu Jadrana, uglavnom na dnima obraslim algama i morskim cvjetnicama, posidoniom i zosterom. Zalazi do 50 metara dubine, ali se uglavnom zadržava u pojasu od 5 do 20 metara dubine. Većinom se skriva u pukotinama stijenama ili među algama čekajući priliku da zgrabi plijen. Hrani se uglavnom manjom ribom, nedoraslim rakovima te raznim ličinkama .U Jadranu je svugdje rasprostranjena, najviše u unutarnjim kanalima srednje Dalmacije.