Shadow

RAKOVI

Dugonogi rak

Dugonogi rak

RAKOVI, ŽIVI SVIJET JADRANA
Dugonogi rak (Paragalene longicrura) – zadržava se na tvrdom, obraslom dnu, na dubini od 15 do 50 metara. Oklop naraste do 45 mm, rep je mali i podvučen s trbušne strane. Boja oklopa varira od narančaste do crvene. Predator je, hrani se raznim beskralježnjacima. Noću lovi, danju se skriva među kamenjem i algama.
Kozica

Kozica

RAKOVI, ŽIVI SVIJET JADRANA
Kozica (Paleamon serratus) – bentoska, pridnena vrsta, zadržava se na kamenitom obraslom i pjeskovitom dnu te u livadama morskih cvjetnica, od površine do 10 metara dubine. Naraste do 9 cm, u Jadranu je posvuda rasprostranjena uz obalu.
Kozica čista

Kozica čista

RAKOVI, ŽIVI SVIJET JADRANA
Kozica čistač (Stenopus spinosus Risso) - pridnena vrsta koja se zadržava na kamenitom dnu, rupama i pukotinama. Obično je nalazimo na dubinama od 10 do 15 metara. Tijelo je crvene boje s tri para dugačkih bijelih ticala. Poznat je kao čistač koji uklanja parazite s kože i usta raznih vrsta riba. Atraktivan je u akvariju.
Kuka (Scyllarides latus)

Kuka (Scyllarides latus)

RAKOVI, ŽIVI SVIJET JADRANA
Kuka (Scyllarides latus) – veliki rak robusne građe koji naraste do 45 cm i postigne težinu od 2 kg. Dosta je rijedak, obično ga nalazimo u južnom dijelu Jadrana, živi u podnožjima kamenitih obala do 80 metara dubine. Nema razvijena kliješta, već mu je prvi par ekstremiteta razvijen u obliku jakih kuka.
Jastog (Palinurus elephas)

Jastog (Palinurus elephas)

RAKOVI, ŽIVI SVIJET JADRANA
Jastog (Palinurus elephas) – po veličini je drugi jadranski rak. Naraste do 45 cm u dužinu i postigne težinu od 5 kg. Zadržava se na kamenitom dnu gdje nalazi skloništa u šupljinama i procjepima između stijena, najčešće od 30 do 80 metara dubine. Živi u većim skupinama, hrani se uglavnom bodljikašima i ribom.