Shadow

PLAŠTENJACI

Crvena bradavičarka

Crvena bradavičarka

PLAŠTENJACI, ŽIVI SVIJET JADRANA
Crvena bradavičarka (Halocynthia papillosa) -  infralitoralna vrsta, živi na čvrstom kamenitom dnu od 5 do 100 metara dubine. Cilindričkog je oblika s dva otvora, s jednim na vrhu gdje ulazi voda i s drugim sa strane gdje izbacuje vodu. Naraste do 10 cm. Boja plašta varira od živo crvene do narančastocrvene Hrani se planktonom i organskim detritusom filtirajući morsku vodu. Rasprostranjena je u Jadranskom moru. U Jadranu je česta vrsta.