Shadow

ŽIVI SVIJET JADRANA

Fratar

Fratar

RIBE (PISCES)
Fratar (Diplodus vulgaris) Pripada obitelji ljuskavki (Sparidae). Naraste do 45 cm dužine i postigne težinu do 1.30 kg, srednja lovna težina iznosi 0.10 kg. Bentoska-pelagična vrsta, živi u jatima na svim vrstama morskog dna u pojasu od 0 do 100 m dubine. Odrasle se jedinke više zadržavaju na dubljim, strmijim kamenitim staništima među pukotinama i procjepima u stijenama, dok juvenilni primjerci zadržavaju piliće iznad pjeskovitog dna i livade valige (Posidonia oceanica). Osnovna boja je srebrnasta sa crnim obrubom na bazi repne peraje i crnom mrljom na vrhu leđa. Hrani se rakovima, crvima i mekušcima. Mrijesti se krajem zime i početkom proljeća. Obitava u istočnom Atlantiku, od Biskaja do južne Afrike, te u Sredozemnom i Crnom moru. U Jadranu je obična riba, rasprostranjen uzduž...
Crnej

Crnej

RIBE (PISCES)
Crnej (Chromis chromis) Bentosko-pelagička vrsta. Naraste do 16 cm u dužinu i postigne težinu do 0.10 kg. Naseljava kamenita dna gdje počinje veća dubina, te livade posidonije. Najbrojniji je od 5 do 40 m dubine. Drži se u manjim jatima. Mrijesti se ljeti na kamenitoj podlozi. Mladi primjerci imaju duž tijela svjetlo plave pruge. Hrani se sitnim planktonskim i bentoskim organizmima. Rasprostranjen je u istočnom Atlantiku od Portugala do Angole, te u Sredozemnom moru. U Jadranu je rasprostranjen uzduž cijele obale, više uz vanjske otoke. Lovi se tijekom cijele godine uglavnom vršama i malom obalnom mrežom potegačama, migavicom. Ima malu gospodarsku važnost. Na Lastovu je crnej pečen na žaru specijalitet. Vrlo je ukusan soljen, pogotovo primjerci s ikrom. Nije ugrožena vrsta te nem...