BODLJIKAŠI

Pjegavi ježinac

Pjegavi ježinac

BODLJIKAŠI, ŽIVI SVIJET JADRANA
Pjegavi ježinac (Sphaerechinus granularis) - pjegavi ili ljubičasti ježinac obitava na kamenitom dnu obraslom morskim algama, na pjeskovitim površinama kamenitog dna, te na livadama posidonije. Zadržava se od 1 do 120 m dubine. Boja bodljika varira od tamnoljubičaste do smeđe boje s bijelim vrškom. Naraste do promjera 13 cm, bodlje su mu kratke, dugačke do 2 cm. Hrani se algama i komadima organskog detritusa. U Korčuli je za ovu vrstu ustaljen naziv fratarska ježina.