Shadow

SAVJETI

DVOSTRUKI LAŽNI PAŠNJAK

DVOSTRUKI LAŽNI PAŠNJAK

NOVOSTI, SAVJETI
Poluvoj, formiran dovoljno daleko od kraja konopa, prebaci se preko grede ili provuče kroz kariku te presavije prema krajevima. Živi kraj konopa predvidi se nešto dužim od presavijenog poluvoja, kako bi se njime kasnije mogao napraviti štip. Na mrtvom kraju konopa formira se voj čiji je mrtvi kraj ispod živog kraja (sl. 1) te kroz njega provuče pripremljeni poluvoj, odozdo, i nasloni preko mrtvog kraja konopa (sl. 2). Mrtvi kraj konopa malo se izdigne kroz petlju poluvoja i između njega i petlje uglavi štip živog kraja (sl. 3). Krajevima poluvoja u jednoj i mrtvim krajem konopa u drugoj ruci, grop se zategne (sl. 4). Odvezuje se potezanjem štipa i tada se cijeli konop oslobodi s karike ili grede. Pravilno vezan i dobro zategnut čvrst je i pouzdan. Prednost nad sličnim gropov...
Boforova ljestvica

Boforova ljestvica

NOVOSTI, SAVJETI
Koliko smo puta pročitali, čuli ’… more 2-3, na otvorenom ponegdje i do 7, smirivat će se na 5-6…’? Ovi brojevi u meteorologiji datiraju još iz 19.stoljeća, a ljestvicu je još 1805. godine izradio Francis Beaufort, irski mornarički časnik i hidrograf, kako bi se bez instrumenata znala jakost vjetra. Iskusni moreplovac primio je u znak zahvalnosti vitešku titulu ‘sir’, ljestvica koja služi za ocjenjivanje jačine vjetra naziva se Beaufortova (Boforova) ljestvica ili skala, a u izvješćima meteorologa ili svakodnevnom izgovara se  ‘more 5 do 6 bofora’. Pomorci i oni koji s morem žive znaju kako se koristi 13 stupnjeva Beaufortove ljestvice (0-12) a 150 godina nakon Beauforta američki meteorolozi su 1955. godine skalu proširili na brojeve do 17, koja označava vrlo jake vjetrove. Ka...
KRUŽNI PAŠNJAK

KRUŽNI PAŠNJAK

NOVOSTI, SAVJETI
Kao i kod PAŠNJAKA S DRUGIM VOJEM i ovdje se početni voj zamijeni s dva voja, ali sada drugi voj ide iznad prvog voja. Kraj konopa nadalje se provuče kroz oba voja odozdo, ispod mrtvog kraja (sl.1) te vrati kroz oba voja, odozgo i grop zategne (sl. 2). Koristi se umjesto običnog PAŠNJAKA na krutim ili sklizavim konopima. Tekst i foto: Damir Višić  
PAŠNJAK S OSIGURANJEM

PAŠNJAK S OSIGURANJEM

NOVOSTI, SAVJETI
Za vezivanje ovog gropa koristi se nešto duži živi kraj konopa. Vezanom PAŠNJAKU prije zatezanja živi kraj konopa prebaci se preko voja kroz koji je provučen, uglavi između vojeva i mrtvog kraja konopa unutar gropa (sl. 1) te tek tada grop zategne (sl. 2).  
NADOVEZIVANJE PAŠNJAKOM

NADOVEZIVANJE PAŠNJAKOM

NOVOSTI, SAVJETI
Vezuju se krajevi dvaju konopa kao i običnim PAŠNJAKOM s tim da kraj drugog konopa simulira živi kraj prvog konopa. Dakle, pri kraju drugog, nasuprotnog konopa, formira se voj, živi kraj iznad mrtvog, a zatim kraj prvog konopa provuče kroz voj, odozdo, obiđe mrtvi kraj drugog konopa i vrati kroz voj, odozgo. Zatim se na prvom konopu formira isti voj, kroz njega provuče nasuprotni živi kraj (sl. 1) i završi PAŠNJAK. Prije konačnog zatezanja potrebno je ravnomjerno poravnati oba kraja ovako nastale petlje i tek tada zategnuti grop (sl. 2). Premda je čvrst i pouzdan, rijetko se koristi za nadovezivanje konopa istih ili sličnih promjera jer za to postoje i mnoga bolja i brža rješenja. Međutim, za spajanje lakih čelik-čela je odlično rješenje. Kako je ono sklono isklizavanju, naročito pri...
Dvopetlja

Dvopetlja

NOVOSTI, SAVJETI
Vezivanjem dvaju PAŠNJAKA tako da petlja jednog prolazi kroz petlju drugog PAŠNJAKA dobije se DVOPETLJA (sl. 1). Uglavnom služi za spajanje dvaju konopa različitih promjera, tkanja ili krutosti i nadovezivanje, ali pravi smisao, jer za ovo prvo postoji mnogo boljih rješenja, ima kod nadovezivanja nekoliko različitih konopa na jedan (sl. 2) gdje PAŠNJAK ovog konopa ima svojstvo anela, karike. Trošenje konopa na samom spoju glavni je nedostatak ovog gropa. tal. DUE GASSE D’AMANTE engl. TWO BOWLINES franc. DEUX NŚUD DE CHAISE; NŚUD D’AGUI   Pripremio: Damir Višić
PAŠNJAK KOMBINIRAN SA SIDRENIM

PAŠNJAK KOMBINIRAN SA SIDRENIM

NOVOSTI, SAVJETI
Kroz kariku se provuče konop i njime napravi još jedan voj te živim krajem obuhvate oba voja (sl.1). Živi kraj provučen kroz oba voja i paralelan uz mrtvi kraj formira SIDRENI GROP, koji se u ovom slučaju koristi umjesto petlje. Iznad njega se veže PAŠNJAK (sl.2). Vrlo je pouzdan i čvrst, a i pouzdaniji i lakše odveziv od SIDRENOG GROPA. Često se u literaturi, zbog dvostruke petlje, spominje kao DVOSTRUKI PAŠNJAK, međutim to je neki drugi grop. tal. GRUPPO D’ANCOROTTO CON GAASA D’AMANTE engl. FISHERMAN’S BEND AND BOWLINE franc. NŚUD DE GRAPPIN PLUS NŚUD DE CHAISE   Pripremio: Damir Višić  
LAŽNI DVOVOJ S PAŠNJAKOM

LAŽNI DVOVOJ S PAŠNJAKOM

NOVOSTI, SAVJETI
  Pri kraju konopa formira se poluvoj i takav prebaci kroz kariku, oko bitve ili nekog drugog predmeta za koji se vezuje. Kroz poluvoj se izvuče živi kraj konopa i paralelnim zatezanjem oba kraja zategne se LAŽNI DVOVOJ oko predmeta (sl. 1). Iznad LAŽNOG DVOVOJA veže se PAŠNJAK (sl. 2), pazeći da obje strane njegove petlje budu jednako zategnute. Ravnomjernim zatezanjem petlje pritegne se i grop PAŠNJAKA (sl. 3). Odvezuje se tako da se nakon odvezanog PAŠNJAKA konop jednostavno potegne, LAŽNI DVOVOJ prevrne u voj i konop izvuče. Pouzdanost ovom gropu garantira PAŠNJAK, a pravi je smisao LAŽNOG DVOVOJA što opterećenje konopa preuzimaju njegovi nasuprotni poluvojevi čvrsto priljubljeni uz vezani predmet, te tako čuvaju konop od struganja predmeta za koji je vezan. Uglavnom s...
MUŠKI GROP 

MUŠKI GROP 

NOVOSTI, SAVJETI
Krajevima dvaju konopa vezuju se dva poluuzla. Kraj lijevog konopa prebaci se preko  kraja desnog konopa i tako napravi prvi poluuzao (sl. 1), a zatim taj isti kraj, sada s desne strane, prebaci  preko lijevog i time formira drugi poluuzao (sl. 2), te krajevi zategnu i time dobiju dva poluvoja čiji izlazni krajevi, na istu stranu, izlaze paralelno (sl. 3).      Za drugi način vezivanja ovog gropa koristi se poluvoj ili petlja,“oko”, na kraju jednog konopa, a živi kraj drugog konopa provuče se kroz poluvoj, odozdo, obiđe poluvoj (sl. 4), i vrati kroz poluvoj, odozgo, paralelno uz konop kuda je i ušao (sl. 5). Posebnu pažnju treba obratiti na to da oba živa kraja budu na istoj strani u odnosu na grop, inače krajevi mogu iskliznuti i grop se sam razvezati.      Muški grop kad s...
OSMICA

OSMICA

NOVOSTI, SAVJETI
Na kraju konopa formira se poluvoj, a zatim se živim krajem oko mrtvog kraja konopa napravi još jedan (sl. 1), te se kraj provuče kroz prvi poluvoj i zategne (sl. 2). Dakle vezuje se kao i OBIČNI GROP samo što prije provlačenja kraja konopa kroz petlju oko mrtvog kraja se napravi još jedan poluvoj.      Drugi način vezivanja OSMICE koristi poluvoj na kraju konopa koji se oko mrtvog kraja zakrene za puni krug (sl. 3), a zatim živi kraj provuče kroz tako formiranu petlju (sl. 2).      OSMICA se može vezati i na konopu bez kraja, ukoliko se želi negdje na konopu dobiti nepomična petlja. Na željenom mjestu konop se presavije i njime na vrhu formira poluvoj. Poluvojem se simulira živi kraj konopa i grop veže gore navedenim načinom (sl. 4).      Može se vezati i kroz kariku. Kraj kon...