Shadow

Bočno kormilo

Bočno kormilo je veslo posebnog oblika, namješteno sa strane krmenog dijela broda. Upotrebljava se za upravljanje brodom. Prvi put se pojavljuje na egipatskim brodićima. Prije su se umjesto bočnog kormila upotrebljavala obična vesla koja su bila pričvršćena grljkom za razmu. Egipatsko bočno kormilo se nalazilo u kosom položaju desno ili lijevo od krme ili na obje strane po jedno. Bilo je vezano na dva mjesta: za razmu brodića i za kratak jarbol usađen u krmu. Kod vrha kormilnog vesla je bilo utaknuto rudo kojim se veslo okretalo oko svoje uzdužne osi. Djelovalo je kao današnje kormilo samo se lakše moglo okretati zbog simetrije uronjena pera u odnosu na os okretanja.

Na vikinškim je brodovima bočno kormilo uvijek bilo pričvršćeno na desnoj strani krme grljkom od konopa. Rudo je bilo vodoravno i stajalo je poprijeko u brodiću. Bočno kormilo se prestalo graditi u 13. stoljeću kada je uvedeno pravo kormilo, po sredini krme, današnjeg oblika. Bočno kormilo sada se može naći na ponekom domorodačkom čamcu u Polineziji, Kini ili Filipinima. Prema bočnom kormilu ( ster, steer, tir, star, steuer) na desnoj strani broda, mnogi i sada zovu desni brodski bok starbord, starboard, Steuerbord, a lijevi bok Backbord, babord.

Tekst: Damir Višić