Shadow

Dina Levačić oplivala je 36.i 37.otočić u projektu “104 Dalmatinca”

Dina Levačić oplivala je 36.i 37.otočić u projektu ‘104 Dalmatinca’, a riječ je o otočićima Kameni puh i Bačvica.
Kornatski otoci sastoje se od 140 otoka, otočića i hridi ukupne površine 69 km², raštrkanih na 300 km² mora.

Proteže se u duljini oko 35 km i širini oko 13 km, između Dugog otoka na sjeverozapadu i otoka Žirja na jugoistoku, te otoka Pašmana, Vrgade i Murtera na sjeveru i sjeveroistoku.
Kameni puh je najjužniji otočić/hrid kornatskih otoka.
Prirodno bogatstvo i vrijednost ovog arhipelaga prepoznala je i Hrvatska zaklada za znanost – Croatian Science Foundation koja je “vlasništvom” ove hridi dala veliku podršku projektu “104 Dalmatinca”.

37.otočić-hrid je Bačvica, hrid usred mora, na ulazu u Nacionalni park Kornati.
U neposrednoj blizini Bačvice nalaze se tri lokacije za ronjenje, najplića je do 18 metara i idealna je za početnike, jer je puna morskog života. S južne strane pruža se dublji zid, dubok do 40 metara, pun crvenih gorgonija, jastoga i murine. A na sjevernoj strani hridi leži potopljeni ribarski brod Borko.

-Nisam ništa od toga vidjela, ali sam uživala u ovom jedinstvenom pothvatu plivanja cijelih 50 metara, kaže Dina uz zahvalu Davoru Sliškoviću koji je prepoznao vrijednost ovog lokaliteta.
Ojdana Koharević