Shadow

Hrid Vinišće je 16. oplivani otok

Hrid Vinišće je 16. oplivani otok u projektu ‘104 Dalmatinca’ Dine Levačić. Ova hrid se smjestila na samom ulazu u duboku uvalu gdje se nalazi i naselje Vinišće, 8 km jugozapadno od Marine.

Stanovnici ovog mjesta se smatraju jednim od najstarijih uzgajivača vinove loze u ovome prostoru, a kojoj Vinišće duguje ime. Isti mikroklimatski uvjeti, omogućili su i oblikovali i njegovu suvremenu turističku ponudu čiji su sadržaji uvelike izmijenili fizionomiju toga staroga ribarskog naselja.

Svoju hrid Vinišće lokalci nikako nisu htjeli prepustiti nekom “sa strane”, pa je “vlasnik” ove hridi Klub daljinskog plivanja Vinišće.

Ojdana Koharević