Shadow

Još jedna uginula želva na Sakarunu

Nakon što je nedavno pronađeno 6 uginulih glavatih želvi na plaži Sakarun na Dugom otoku, pronađena je još jedna uginula želva.

 Mr sc Morana Bačić, stručna voditeljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije “Natura Jadera”, potvrdila nam je pronalazak još jedne želve. – Na istom mjestu pronađena je još jedna glavata želva, a danas je Komunalno društvo općine Sali poslalo svih 7 mrtvih želvi u Zadar. U Zadru će ih preuzeti ‘Agroproteinka’ i poslati dvije veterinaru na obdukciju u Veterinarski institut u Zagrebu.
Dok se čeka uzrok uginuća ovih zaštićenih morskih životinja mještani špekuliraju o mogućim uzrocima uginuća. Tako jedni pretpostavljaju da su želve uginule u dalekim morima, dalje u Jadranu, te ih je donijelo jako jugo na plažu Sakarun.  Drugi misle kako su se želve zaplele u ribarske mreže i tako uginule.
U Jadranu ima oko 20.000 glavatih želvi, pa se naše more smatra jednim od njihovih najčešćih staništa.
Jako su važne za opstanak mora i podmorja, zato je  minimalna kazna za njihov nezakonit ulov veća od 5 tisuća eura.
Ojdana Koharević