Shadow

Šest uginulih glavatih želvi na plaži Sakarun

Šest uginulih glavatih želvi pronađeno je na plaži Sakarun na Dugom otoku, jedna je poslana na obdukciju u Veterinarski institut u Zagrebu gdje će se utvrditi uzrok smrti. Kornjače je otkrio mještanin, a jučer je na mjestu pronalaska bila  mr sc Morana Bačić, stručna voditeljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije “Natura Jadera”.

-Pronašli smo 6 glavatih želvi, od čega su 5 bile u odmakloj fazi raspadanja te će ih na propisan način zbrinuti komunalno društvo općine Sali. – kaže mr sc Bačić.  Pretpostavlja se da je želve donijelo more za nedavnog juga, a za sada se ne može znati zbog čega su uginule, te će uzrok smrti jedne od želvi biti utvrđen obdukcijom.  – S obzirom da su sve kornjače bile u različitoj fazi raspadanja, da se zaključiti da su uginule u različito vrijeme. – kaže mr sc Bačić.

Inače, u Hrvatskoj je na snazi Protokol o načinu komunikacije u slučaju zbrinjavanja strogo zaštićenih morskih životinja kojeg provodi Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. U slučaju pronalaska mrtvih životinja, obavještava se Služba 112, a zatim se povezuju sve ostale službe.  I ranije se znalo događati da se na našim plažama pronađu ove morske vrste, tako su se 2017.godine glavate želve nasukale u Karinskom moru i sve su spašene.

Inače, glavate želve su zakonom zaštićene životinjske vrste i njihovo uništavanje je propisano zakonskim kaznama.

Tekst: Ojdana Koharević