Shadow

Kompenzacija magnetnog kompasa

Za navigaciju po smanjenoj vidljivosti, a kada ostalih pomagala nema ili su zatajili, recimo ispraznila im se baterija, kompas je nezamjenjiv i upravo zato mora biti pouzdan. Uostalom i zakon vas na to obvezuje.

Odstupanje između magnetnog i kompasnog kursa zove se devijacija, a mjeri se u stupnjevima i može biti pozitivna ili negativna. Ispravan kompas je samo onaj kompas kojem je devijacija poznata. Kada su odstupanja u pojedinom kursu veća od 20 stupnjeva to je znak da je kompas i pod utjecajem nekog izvora lokalnog magnetskog polja u blizini. Dakle, možda ste naknadno negdje blizu postavili zvučnik, nosač slušalice radio stanice, drugi kompas, vatrogasni aparat, kutiju s alatom, ugradili nekakav elektromotor, instalirali neki instrument, sproveli neki električni kabel. Sve što stvara lokalno magnetsko polje, većeg ili manjeg intenziteta, može znatno utjecati na normalan rad kompasa. Generalno, kompas se ugrađuje na najpreglednije mjesto, pa je logičnije ukloniti izvor ometanja nego li premještati kompas.

Manje devijacije, do 7 stupnjeva, su tolerantne i one se ucrtavaju u devijacijski grafikon, provjeravajući odstupanja u kursu za svakih 30 stupnjeva. Mjerenja se obavljaju u plovidbi jer utjecaj izvora lokalnog magnetskog polja nije u svakom kursu jednak. Očitani kurs uspoređuje se s kursom na drugom provjereno sigurnom kompasu ili još bolje na unaprijed ucrtanim rutama za traženi kurs.

Kada su odstupanja između 7 i 20 stupnjeva kompas je potrebno kompenzirati. Tome služe kompenzacijski vijci u kućištu kompasa. Prije mjerenja postavite ih u nulti položaj, tako da prorezi za odvijač stoje horizontalno, koristeći odvijač koji je za magnet neutralan, najbolje plastični. Zaplovite u smjeru pravog sjevera i vijkom N-S podesite kompas na N. Zatim zaplovite u suprotnom smjeru, u čisti jug, pa ako kompas pokaže grešku vijkom je podesite na polovinu očitane devijacije i postupak ponovite. Nakon toga zaplovite u smjeru istoka, vijkom E-W namjestite E, te u suprotnom smjeru eventualnu grešku namjestite na pola očitane devijacije i po potrebi to ponovite.

Naravno, sve se to obavlja po mirnom moru, a nakon kompenzacije kompasa izrađuje se novi devijacijski grafikon.

Damir Višić