Shadow

Konop zapetljan u vinču

Škota se zaglavi u vinču zato jer donji voj preskoči jedan ili više vojeva već namotanih na bubanj, a svakim daljnjim okretanjem vinča penje se i namata sve više. Uzrok tome je samo jedan i to se događa samo kada škota na vinč ne dolazi pod povoljnim kutom, ali povoda može biti više.

Ponekad je dovoljno samo klizač šine floka pomaknuti naprijed, tako smanjiti kut ulaza škote na vinč, odnosno, povećati mogućnost da se sada lakše penje preko namotaja na bubnju. Upravo se iz tog razloga iza šine škote floka postavlja vodilica koja osigurava uvijek jednak kut škote ka vinču. Nadalje, ukoliko vam je vinč malo nagnut, tada vrlo vjerojatno na krmi imate i bocel, slobodan ili fiksiran za palubu, kao prijenos koji škoti osigurava povoljan kut za vinč. U tu svrhu fiksirani boceli obično imaju i nakrivljeno postolje. Premda ima i iznimki, proizvođači uglavnom vode računa o pravilno ugrađenoj opremi. Dakle, provjerite da li vam je škota pravilno provučena.

Razlog nepravilnom namatanju vojeva na bubanj može biti i kruti konop. Mekana škota se sama savije prema palubi, dok je kod krute dovoljno da se u kritičnom trenutku samo malo podigne iznad prvog voja i daljnjim okretanjem vinča namata preko vojeva na bubnju. Sve konope, pa tako i škote, dobro je barem na kraju sezone dobro režentati.

Problem može stvarati i višak namotaja na bubnju. Dok je škota labava i nateže se rukama potrebno je da ima jedan do dva namotaja manje nego li kada se doteže ručicom vinča. Veći broj namotaja škotu gura niže, dakle, još labavoj povećava mogućnost da preskoči prvi voj.

Ako se škota zapetljana u vinču jako zategne, najjednostavnije, ali i najgore rješenje je nož. Osim što tako možete potaknuti još neke nove komplikacije, bez obzira da li je rezana uz sami grop, nakon jednog ili dva takva rezanja ta škota više nema dovoljnu dužinu. Ponekad je dovoljno samo kormilom okrenuti malo u vjetar, isprazniti flok i nategnutost škote popusti. Ukoliko to nije dovoljno, na škotu se improviziranom bragom ili drugim konopom veže zaporni grop, tako da drugi konop preuzme kompletno opterećenje, a zapetljani namotaji na vinču popuste.

Tekst i foto: Damir Višić