Shadow

Održan Sabor HRS-a

U Metkoviću održan je 35. redoviti Sabor Hrvatskog ronilačkog saveza, a pravo sudjelovanja u radu Sabora imali su zastupnici onih udruga koje su punopravne članice HRS-a.

Izaslanici su prihvatili izvješće o radu tijela HRS-a, usvojili su financijsko izvješće i završni račun za 2022. godinu te prihvatili prijedlog plana prihoda i rashoda za 2024. godinu. Na kraju Sabora upriličena je dodjela nagrada i priznanja zaslužnim klubovima i pojedincima.

Što se tiče plana rada za iduću godinu – ukupni prihodi planirani su u visini od 232.600,00 eura. U stavkama prihoda najveća stavka su prihodi od povezanih neprofitnih organizacija u visini od 160.000,00 eura, zatim prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (58.325,00 eura), prihodi od članarina (14.175,00 eura) itd.

Rashodi za radnike planiraju se u visini od 77.970,00 eura, rashodi za materijal i energiju planiraju se u visini od 50.000,00 eura, troškovi kotizacija i natjecanja su u visini 33.420,00 eura itd.