Shadow

MILOSTIVI OTOK ŠĆEDRO PONOVO OTKRIVA TAJNE SVOG PODMORJA

Milostivi otok, kako su Šćedro zvali u srednjem vijeku, 20.6.2023. godine otkrio je treći netaknuti antički brodolom u svom podmorju. Drvena galija koja je prevozila vinske amfore proizvedene u helenističkoj južnoj Italiji ili Siciliji potonula je pored Šćedra u 3. stoljeću prije Krista. Brod je možda plovio baš do helenističkog Farosa u današnjem Starom Gradu na otoku Hvaru. Drvena konstrukcija broda vremenom je istrunula, ali na morskom dnu ostale su ležati amfore nevidljive ljudskom oku na kopnu, ali i roniocima.

Brodolom je pronađen zahvaljujući suradnji Ministarstva obrane s Konzervatorskim odjelom u Splitu. Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Sveučilištem u Splitu – University of Split, Umjetničkom akademijom, Turističkom zajednicom Jelse, Općinom Jelsa, Udrugom Prijatelji otoka Šćedra i Županijom Splitskom-dalmatinskom u sklopu uvježbavanja protuminskih ronitelja Flote Hrvatske ratne mornarice i Ratne mornarice Talijanske Republike u akvatoriju srednjeg Jadrana.

Tijekom vježbe upotrebljavala se  sofsticirana oprema za autonomno sonarsko snimanje, odnosno skeniranje morskog dna, takozvani side scan sonar na vozilu REMUS 100. Remus je snimo zadane poligone veličine do 2 kilometra kvadratna. Analizom snimljenog materijala pronađeno je više potencijalno zanimljivih lokacija koje bi mogle predstavljati arheološke lokalitete.

Dublje lokacije su pregledane uz pomoć podvodnih vozila ROV (Remotely Operated Vehicle) koji su opremljeni sonarom i kamerom.  Ostale lokacije pregledali su zajednički timovi hrvatskih i talijanskih protuminskih ronioca. Na lokaciji koja se nalazi na 50 metara dubine pronađen je netaknuti brodolom, odnosno teret amfora koji je prevozio antički trgovački brod. Lokaciju se pregledali podvodni arheolozi Ministarstva kulture i medija Saša Denegri i Sveučilišta u Splitu Tea Katunarić Kirjakov i potvrdili da se radi o jednom o najstarijih antičkih brodoloma u Jadranu iz 3. stoljeća prije Krista čiji teret amfora netaknuto leži na morskom dnu pored Šćedra.

Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija provodi podvodna arheološka  istraživanja na otoku Šćedru od 2014.godine. Novopronađeni antički brodolom je treći netaknuti brodolom koji je pronađen u akvatoriju otoka tijekom istraživanja njegovog  podmorja. Brodolomi se datiraju u 3. pa u 3 na 2. i 2. na 1. stoljeće prije Krista. To je vrijeme postpune uspostave rimske vlasti na Jadranu gdje živi ilirsko stanovništvo, a na Visu i Hvaru nalaze se helenističke kolonije Issa i Faros.

Otok Šćedro je jedinstveni primjer otoka u Jadranu i Mediteranu po brojnosti potpuno sačuvanih antičkih brodoloma u svojim vodama. U tijeku je izrada fotogrametrijskog 3D modela  nalazišta koji će nam omogućiti cjeloviti uvid u ovo senzacionalno otkriće. Buduća istraživanja će dati odgovor na pitanje koja je nesretna sudbina zadesila mornare i brod koji nikada nije stigao do sigurne luke.

Tea Katunarić Kirjakov