Shadow

Digitalni katalog podvodne kulturne baštine Splitsko-dalmatinske županije

More kao sudbina, kao izazov, kao prijetnja. Kao vodič kroz minula vremena negdje u dubinama jadranskog plavetnila. U pregledu od prapovijesti do novog doba otkrivaju se u podmorju srednjodalmatinskog akvatorija tragovi naselja, luka, nesretnih brodoloma, poprišta bitaka i namjernih potopa. Poput neizbrisanih slika prošlosti.

Slika prošlosti koji danas svrstavaju srednji Jadran u jedno od najbogatijih podmorskih područja kako u arheološko-znanstvenom tako i u turističko-prezentacijskom sadržaju.U tom pogledu, vodeći se prvenstveno potrebama zaštite podvodnih lokaliteta na promatranom području, Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije je kroz »Program sufinanciranja projekata iz područja razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine« uključio se u pojedine istraživačke kampanje.

Upoznavanje šire javnosti sa rezultatima podvodnih arheoloških istraživanja rezultiralo je izdavanjem kulturno-turističkog vodiča »Podvodna baština Splitsko-dalmatinske županije« u prosincu 2019. godine. Kroz vodič prezentirano je 27 podvodnih lokaliteta i 4 zbirke maritimne arheološke baštine. Slijedom toga, u partnerstvu Splitsko –dalmatinske županije i Hrvatskog pomorskog muzeja Split, realiziran je projekt »Prezentacija pomorske baštine kroz nove tehnologije« Cjelokupna aktivnost dio je krovnog projekta »Pomorsko je dobro«, također Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Nastavno na spomenuti projekt, realiziran je i Digitalni katalog podvodne kulturne baštine Splitsko-dalmatinske županije. Cilj je bio objediniti podvodna arheološka nalazišta u jedinstveni turistički proizvod koji zasigurno svrstava srednju Dalmaciju na međunarodnu mapu arheološkog turizma. Za potrebe promidžbe Projekta postavljene su informativne table u trajektnim lukama u Splitu i Visu te Zračnoj luci Split . Koristeći se modernim tehnologijama na tablama su primijenjeni QR kodovi i NFC tehnologija koji upućuju na mapu podvodnih lokaliteta.

Digitalni katalog možete pogledati OVDJE