Shadow

Otkriće britanskih znanstvenika: Stari Jadro tekao između Čiova i Marjana! 

-Kanal kojim je tekao nekadašnji Jadro (Paleojadro) prolazio je između Čiova i Marjana, a istim putem išao je i vodotok koji je, približno dolazio iz smjera današnjeg Pantana. Prve pretpostavke da kanal istog sliva prema Paleojadranu vodi kroz Splitska vrata, nisu se pokazale točnima, već smjer toga toka valja tražiti pod sedimentima na dnu današnjeg Bračkog kanala. Paleojadro se tu kretao prema toku Paleocetine, čiji je paleokanal, niže od današnjeg ušća, jasno uočen mjerenjem u prelasku preko Bračkog kanala, između Pučišća i Ruskamena. Do ovih za znanost, ali i za širu javnost, senzacionalnog otkrića, došli su britanski znanstvenici koji su istraživali podmorje kako bi jasnije utvrdili život u doba paleolitika, a o rezultatima istraživanja govori nam doc. dr.sc. Vedran Barbarić s Filozofskog fakulteta u Splitu, lokalni koordinar projekta.

Voditelj projekta je dr.sc. Simon Fitch sa Sveučilište Bradford, a u projektu su i prof.dr.sc. Richard Bates sa Sveučilišta St. Andrews, dok je doc.dr.sc. Vedran Barbarić kao lokalni koordinator projekta, bio zadužen za primjenu saznanja o arheološkim krajolicima današnjeg kopna, otoka i priobalja u svrhu odabira optimalnih lokacija pregleda. Riječ je o projektu ‘Life on the Edge – Studying the coastal zone of the Late Palaeolithic’.

-Projekt je provodi na dvije lokacije u Europi, u južnom dijelu Sjevernog mora i u Splitskom akvatoriju. Glavni su ciljevi provedbe projekta mapiranje promjena u krajoliku koje su nastupile tijekom dugog procesa odledbe nakon zadnjeg glacijalnog maksimuma (u periodu otprilike 24000-10000 godina prije sadašnjosti) i posrednog utjecaja na život zajednica koje su ovaj prostor koristile i nastanjivale u razdobljima koje arheolozi nazivaju gornjim paleolitikom i mezolitikom.- navodi doc.dr.sc. Barbarić. Projekt financira United Kingdom Research and Innovation Fund, a provodi pri Sveučilištu Bradford iz Velike Britanije, s partnerima Filozofskim fakultetom u Splitu i Flanders Marine Institute iz Nizozemske.

Znanstvenici pokušavaju utvrditi kako je i kojom dinamikom podizanjem razine mora potopljen današnji maritimni prostor te kako su rane ljudske zajednice odgovorile na takve dramatične promjene. Istraživački brod ‘Pram’ plovio je na odabranim lokacijama, između Čiova i Marjana, unutar Splitskih vrata i Bračkoga kanala.

–Čast nam je što u istraživanju našega podmorja sudjeluju vodeći europski stručnjaci na području geoarheologije. Primjenom seizmičkih tehnologija u ovakvoj vrsti istraživanja, seizmičkim instrumentom (sub-bottom profiler) na plovidbenim rutama snimani su presjeci sedimenata, tj. slojeva ispod morskog dna. Na taj su način prikupljani vrijedni podaci koji su, već u ovoj fazi provedbe projekta, omogućili neka saznanja o paleokrajoliku koji se prostirao u prostoru današnjeg podmorja Splitskog akvatorija u vremenu prije zadnje odledbe i podizanja morske razine.-navodi doc.dr.sc. Barbarić.

Prema sudu stručnjaka za obradu ovakve vrste istraživačkih podataka, koji na Sveučilištu Bradford, podaci su iznimne kvalitete u smislu potencijala za daljnu računalnu obradu, izradu vizualizacija i računalnih modela koji će istraživačima poslužiti kao baza za daljni rad. Tako u idućim godinama možemo očekivati zanimljive i informativne vizualizacije koje će javnosti dočarati nova saznanja o potpuno drugačijem krajoliku Srednje Dalmacije, kakvoga su poznavali njegovi rani stanovnici.

-Daljnje istraživačke aktivnosti bit će usmjerene prikupljanju detaljnijih skupova podataka upotrebom seizmičkog instrumenta na lokacijama koje su pokazale visok potencijal, dok će se na lokacijama gdje je mjerenje pokazalo odgovarajuće rezultate izvršiti uzorkovanje sedimenata. Takvi uzorci namijenjeni su daljnjim laboratorijskim analizama koje će, očekuje se, dati vrijedne podatke o paleookolišu, omogućiti datiranje lokalnih promjena razine mora i na kraju odgovoriti na pitanja o ljudskoj prisutnosti u takvom krajoliku. – ističe doc.dr. sc. Barbarić. Moguće je da će prilikom obavljanja nekih od njih biti moguće uključiti i zainteresiranu javnost, što je jedan od posrednih ciljeva ovog projekta.

S obzirom da je već u prvoj fazi istraživanje dalo nove, do sada nepoznate zanimljivosti, za očekivati je da će projekt britanskih znanstvenika u Jadranskom moru donijeti i nova saznanja o životu u Srednjoj Dalmaciji u doba paleolitika.

Ojdana Koharević

Ovaj tekst sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije