Shadow

AIDA Hrvatska izradila zanimljiv online alat

Udruga za organiziranje natjecanja, edukacije i promociju ronjenja na dah, AIDA Hrvatska, kroz prošlu je godinu u sklopu Europskog projekta za jačanje kapaciteta lokalnog OCD-a kroz aktivnosti ronjenja na dah, sudjelovanja i suradnja OCD-a s tijelima javne vlasti u razvoju strategija i inovativnih alata za upravljanje kriznim situacijama na lokalnoj razini, provela  niz teorijskih i praktičnih radionica.

Tako su se održale radionice iz javnog govorništva, nastupanja u javnosti I komunikaciji s drugima, edukacija na temu tehnika disanja, teorijskog znanja o ronjenju na dah, te praktični dio vježbi na bazenu i  u konačnici u moru.

Na teorijskom dijelu obuke tijekom zime, stručni su predavači prenijeli teorijska znanja kao uvod u praktični dio. Posebno je bilo zanimljivo prenositi znanje pripadnicima Vatrogasnih postrojbi, HGSS-a i Spasilačkih službi s područja Primorsko-goranske županije koji su brojnim pitanjima iskazali interes za nadopunom svojih profesionalnih vještina.

Završni dio projekta  se održao u akvatoriju Krka, kroz vježbe ronjenja i spašavanja iz vode.

Posebno je zanimljivo da je u sklopu projekta smo kreiran online alat za samopomoć koji je namijenjen kao podrška pripadnicima ranjivih skupinama, ali i svim ostalima kojima je potrebna podrška u nošenju sa svakodnevnim stresom. Alat sadrži tehnike meditacije i različite mentalne tehnike koje se koriste u ronjenju na dah, te tehnike ovladavanja javnim nastupima i interakcijama s ljudima. Alat  omogućuje svim zainteresiranim osobama pregledavanje i uvježbavanje predstavljenih tehnika koje doprinose povećanju kvalitete svakodnevnog života pojedinaca kroz kvalitetnije opuštanje, bolje spavanje, efikasniji odmor i regeneraciju organizma, kao i smanjenje anksioznosti, straha, stresa i nošenja s teškim situacijama u svakodnevnom životu.

Alat je dostupan na linku:

https://m.youtube.com/cha…/UCs40cnps3sqbjJ4iHZzr1Hg/videos

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je sufinancirao Ured za Udruge Vlade Republike Hrvatske.

Tekst: Lidija Lijić

Fotografije: Vertical Media

Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge Aida Hrvatska