Shadow

Potopljeni dokazi okolišnih promjena 

Postoji zabrinutost da će promjene klime i morske razine dovesti do značajnih promjena okoliša u kojem živimo, te na taj način utjecati na svakodnevni život u budućnosti. Velika je vjerojatnost da budući naraštaji neće imati priliku vidjeti krajolik kakav mi danas vidimo. Međutim, ove promjene nisu nešto neviđeno u dugoj povijesti planeta Zemlje.   

Tijekom zadnjih   ̴2,6 milijuna godina Zemlja je prošla kroz brojne interglacijalne i glacijalne faze, praćene izdizanjem i padom razine mora. Prije   ̴120 000 godina razina mora je bila viša od današnje. Nakon zadnje oledbe, koja je maksimum imala u periodu od 30 000–19 000 godina prije sadašnjosti, morska razina se izdigla za čak 120 m. 

Na prostoru Lošinjskoga kanala provedeno je istraživanje okoliša koji su postojali tijekom ovih perioda naglih promjena morske razine. Istraživanje se zasnivalo na analizi jezgara sedimenata izbušenih na dnu kanala, te analizi seizmičkih profila. Lošinjski kanal je prije > 80 000 bio morski okoliš okoliš, sličan današnjem. Tijekom zadnje oledbe prvotno je došlo do razvoja jezera, te potom riječnog sustava tipičnog za krška polja. U konačnici se formiralo marinsko jezero. Značajnijim porastom razine mora prije   ̴ 10 500 godina došlo je do njegovog potpunog poplavljivanja morem i nastanka Lošinjskoga kanala. Time su nekadašnja mora, jezera i rijeke ostali zatrpani duboko ispod današnjeg morskog dna i izvrstan su dokaz paleookolišnih promjena koje su se dogodile na ovom prostoru.  

Promjene klime i paleookoliša predmet su istraživanja projekta QMAD Hrvatske zaklade za znanost (http://qmad.hgi-cgs.hr/).  

 

Slika 1: Istraživačka platforma „Q2“ Hrvatskoga geološkog instituta na području Lošinjskoga kanala. 

Slika 2: Rekonstrukcija paleookoliša na prostoru Lošinjskoga kanala.  

Slika 3: Primjer interpretiranog seizmičkog profila visoke rezolucije snimljenog na području Lošinjskoga kanala.  

 Ovaj tekst sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije