Shadow

CHARONIA VARIEGATA (LAMARCK, 1816) – TRITONOVA TRUBA E: TRITON TRUMPET

Tritonova truba sigurno je najveći, a moglo bi se reći i najljepši među Jadranskim puževima. Pripada obitelji Cymatidae (triton puževi). Može narasti i do 45 cm. Kućica puža je masivna, vretenastog oblika s prekrasnim crveno smeđim mrljama, s velikim otvorom koji je na rubu ukrašen zubima. Rasprostranjen je u cijelom Jadranu, ali je iznimno rijedak. Najviše nalaza ove vrste zabilježeno je na akvatoriju južnog Jadrana, te srednje dalmatinskih otoka Korčule, Lastova, Hvara, Visa i Sušca. Živi na kamenitim dnima, u podnožju strmih stijena. Nastanjuje staništa s bogato razvijenim pokrovom algi te mnoštvom zvjezdača koje su mu osnovna hrana. Možemo ga naći na dubini od 20 do 85 m.

U ljetnim mjesecima zna dopuzati i u pliće more. Naviše primjeraka ovog puža sakupljeno je prigodom sportskog ronjenja. Ponekad se uplete u mreže stajaćice. Tritonove trube koristile su se kod nekih naroda kao trube u bogoslužju, pomorstvu i ratu. Uz našu obalu Tritonovu trubu ribari su koristili kao poziv družini za ribolov. Zbog svoje rijetkosti i ljepote kućice vrlo je tražen. Kako mu je populacija jako prorijeđena, u cilju očuvanja vrste zakonom je zaštićen (Zakonu o zaštiti prirode, NN 70/05), te je sakupljanje, izlov i trgovina ovom vrstom strogo zabranjena. Prema Pravilniku o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama (NN 84/96) novčana kazna za ubijanje jedinke vrste Charonia variegata iznosi 4 000,00 Kn.

Tekst: Damir Mušin

Foto Miljenko Marukić