Shadow

KORIDOR S ČAK TRI VAŽNE EKOLOŠKE ZONE ZA MIGRIRAJUČE PTICE NA PODRUČJU DUBROVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE

Područje Dubrovačko – neretvanske županije vrlo je važno ekonomsko, ekološko i energetsko područje. Jedno je od turističkih centara važnih za Republiku Hrvatsku s Dubrovnikom, kao turističkim i kulturološkim centrom. No, u posljednje vrijeme prepoznaje se i potencijal za ekonomski i energetski razvoj. Područje južnih Dinarida pod konstantnim je vjetrovima, te ima visoku godišnju insolaciju, što predstavlja izvrsno područje za investicije i izgradnju i vjetroelektrana i fotonaponskih elektrana. Zbog izgradnje novih izvora energije važno je uspostaviti i učinkovitu elektroenergetsku mrežu, koju čine mreže dalekovoda različitih napona, koji povezuju izvor energije s krajnjim korisnikom.  Gospodarstvo ove županije također je od izrazite važnosti i za stanovnike same županije, ali i za cijelu Hrvatsku. Među gospodarstvom ističe se solana Ston, koja postoji i radi još od četrnaestog stoljeća. Stočarstvo, vinogradarstvo, maslinarstvo i poljoprivreda također su grane gospodarstva koje se ističu.

Osim kulturne, energetske i poljoprivredne važnosti, ovo područje ima i veliku prirodnu i ekološku važnost te je ljepota ove županije upravo izražena prirodnim bogatstvom, koja je osobito važna za očuvati. Na ovom području nalaze se otoci na kojima se gnijezde dvije vrlo rijetke morske vrste gregula i kaukal. Ušće rijeke Neretve i cijeli tok rijeke smatra se jednim od najpogodnijih i najvažnijih područja za sve ptice Hrvatske, od stanarica, preletnica do zimovalica.

To je područje važno za njihovu prehranu, odmor, gniježđenje i kao područje za odmor tijekom dugačkih sezonskih preleta. Na ovom području nalaze se gotova sva ekološki važna područja za ptice. Ekološka mreža s POP područjem,  odnosno Područjem očuvanja značajna za ptice koja omogućuju zaštitu i upravljanje područjima važnim za razmnožavanje, hranjenje, prezimljavanje i migraciju rijetkih i osjetljivih vrsta ptica na području RH. Potom se tu nalazi i područje pod Ramsarskom konvencijom, odnosno močvarno područje koje služe kao važna stajališta za ptice tijekom migracija. Sva područja Ramsarske konvencije, pa tako i ona u Dubrovačko – neretvanskoj županiji, u Hrvatskoj su također uvrštena i u Ekološku mrežu.

Također područja važna za očuvanje surog orla (Aquila chrysaetos) također se nalaze na području županije. Suri orao je kritično ugrožena vrsta u RH, te je jedna je od krovnih vrsta jer pridonosi očuvanju ostalih vrsta i staništa u kojem živi, te su iznimno važan dio ekosustava, stoga je njegovo očuvanje neophodno za stabilnost čitavog ekosustava. No ono po čemu se ova županija razlikuje od drugih i po čemu je zaista značajna je prisutnost Jadranskog preletničkog puta. Jadranski preletnički put je područje intezivnih preleta velikih ptica, posebice ždralova i grabljivica koji uključuje prostor ušća Neretve te se nastavlja preko otoka dalje prema Italiji.

S obzirom na veliku značajnost Dubrovačko – neretvanske županije za bioraznolikost ptica u Hrvatskoj, te na potencijal koji ova županija ima na prisustvo mnogih zaštićenih i rijetkih vrsta ptica, njena zaštita i zaštita njenog krajobraza i ekosustava treba biti od primarne važnosti. Zato je važno razumjeti da sva pogodna područja za vjetroelektrane su pogodna područja i za migrirajuće ptice, koje svojim specifičnim načinom leta jedrenjem koriste vjetar pogodan za proizvodnju energije, da bi uštedjele vlastitu energiju. Važno je razumjeti i utjecaj dalekovoda i solarnih panela na njihovu aktivnost i stradavanje, te sve buduće projekte usmjeravati na održivost ekosustava važnih za ptice.

Tekst: Lucija Burić

Fotografije: Biljana Ječmenica

Ovaj tekst sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije