Shadow

Zelena energetika na moru

Globalno zatopljenje jedan je od najvećih problema današnjice, a najveći utjecaj se vidi na velikim i brzim promjenama klime i globalnog stanja mora. Zbog velike zabrinutosti za klimatsko stanje planete, 31. Listopada 2021. godine, održana je u Glasgow konferencija pod vodstvom Ujedinjenih naroda, UN Climate Change Conference of the Parties (COP26). Konferencija je trajala 13 dana, s ciljem postavljanja plana akcija, kako bi se postigli ciljevi iz Pariškog dogovora i ostvarili ciljevi UN-ove konvencije za klimatske promjene. Glavni cilj je postaviti strateški plan za 200 zemalja, kako bi se porast temperature zadržao najviše do jedan i pol stupanj Celzijus prema konvenciji. Razlog zabrinutosti i provođenja ove konferencije je taj što je klimatsko stanje Zemlje vrlo nestabilno. Pojava sve većeg broja poplava, požara, smanjenje bioraznolikosti zemlje i nagle atmosferske promjene te gubitak ozona posljedica su ljudskih navika i dosadašnjeg stila života, koji su doveli do porasta temperature i velikih gubitaka. Sukladno tome prijeti pad kvalitete života i samog čovjeka. Najbolji primjer je gubitak života na kopnu i moru, te porast temperature samog mora  što onemogućava otapanje ugljikovog dioksida i povećanje istog u atmosferi, što kao posljedicu dovodi do efekta staklenika i još većeg porasta temperature. Zapravo vidi se da se radi o cikličnom procesu. Jedini način oporavka je da se smanji količina štetnih plinova kao i povećanje zelene bioraznolikosti i smanjenje temperature mora i oceana da bi se planktonska zajednica obnovila i posljedično povećala apsorpcija samog CO2. Što dovodi do toga da se trebaju uključiti stanovnici zemalja i njihove vlade u provođenju novih regulacija i promjeni stila života, kako bi pomogli Zemlji da izađe iz ciklusa.

  Među glavnim strategijama za provođenje akcija, je ozelenjivanje energetike zemalja članica i smanjenje potrošnje fosilnih goriva u životima stanovnika. To se ne odnosi samo na gorivo, već i na sve ostale aspekte života. Također se potiče i edukacija i razvoj novih tehnologija koje bi dovele do novih načina mobilnosti i novih životnih navika, kao i do poboljšanja zdravlja svih bića. Hrvatska je jedna od predvodnica uvođenja obnovljivih izvora energije poput vjetroelektrana i solarnih elektrana čija je zastupljenost najveća na obalnom području. No da bi taj korak bio još uspješniji Hrvatska mora raditi na boljoj električnoj infrastrukturi kao i na razvoju metoda u području ekologije i zaštiti prirode. Također je u Hrvatskoj vrlo važno provoditi edukacije i obrazovanje stanovnika radi boljeg razumijevanja same tematike, problematike iste, kao i potencijalnom pronalasku rješenja. Važno je istaknuti da je zajednica ljudi najvitalnija za poboljšanje ovog stanja. Tako se u Hrvatskoj od 2014 godine provodi projekt Nikola Tesla Rally koji ima cilj dovesti ljude koji investiraju u zelenu energetiku i električnu mobilnost kako bi osvijestili ljude o novim tehnologijama koje idu uz potrebe čovjeka, ali i prirode koja nas okružuje.

Sam projekt se provodi duž obale Jadranskog mora, kako bi se istaknula važnost zdravlja tog ekološkog sustava, ali i njegova važnosti za turizam i ostale aspekte života. Tako će se i  od 5. do 11. lipnja 2022. godine provesti još jedan rally koji će tijekom svojeg putovanja od Istre prema Zadru pokazati ljudima kako briga za okoliš ne mora biti nužno i gubitak za čovjeka. Također će se pričati i o svim drugim mogućnostima ekološkog razvoja kao i unapređivanju ove tehnologije.

 

Tekst: Lucija Burić, univ. bacc. oecol.

Foto: Milan Burić

Ovaj tekst sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije