Shadow

„Čudesna morska ISTRAživanja“

Projekt je odobrilo Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ribarstvo u okviru dodjele potpore projektima na natječaju FLAG-a „Pinna nobilis“

 Unutar Podmjere 2.2.1. Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Pinna nobilis za razdoblje 2014. – 2020.

 

Za projekt je dodijeljena financijska potpora u iznosu od 758.940,00 kuna za realizaciju projektnih aktivnosti do travnja 2023. godine.

Projekt Čudesna morska ISTRAživanja“ promovira ribarstvo/pomorstvo FLAG područja „Pinna nobilis“ putem četiri arheološka baštinska lokaliteta na umaškom priobalju – Sv. Ivan Kornetski, Katoro, Sipar i Zambratija koji su upisani u Registar kulturnih dobara RH.

Projekt je postavljen s ciljem upoznavanja šire zajednice (lokalne i svjetske) s postojanjem jedinstvenih i svjetskih arheoloških nalaza na umaškom priobalju, tako će se kroz projekt prezentirati javnosti nalazi koje svjedoče o egzistencijalnoj vezi čovjeka s morem na ovom području koji u cijelosti obuhvaćaju vremensko razdoblje od 12. st.pr.n.e. do 8. stoljeća n.e.

Unutar projekta planirano je niz aktivnosti za javnost:

  1. Širu javnost ćemo kroz ciklus predavanja stručnjaka, voditeljica arheoloških istraživanja upoznati i približiti s dosadašnjim nalazima i istraživanjima na četiri maritimna arheološka lokaliteta.
  2. U Muzeju će se postaviti izložba Mreže i udice, koja prezentira tradiciju života s morem i od mora arheološkog lokaliteta Sipar, gdje se od 2013. god. odvijaju kontinuirana višegodišnja arheološka istraživanja, prilikom kojih je istraženo višeslojno kasnorepublikansko-ranocarsko (Insula Saepomaia) i kasnoantičko-ranosrednjovjekovno primorsko naselje (Sipparis/Sapparis), a čija su istraživanja još uvijek u tijeku. Voditeljica istraživanja Branka Milošević Zakić će putem stručne i znanstvene analize terenske dokumentacije i pokretnih nalaza postaviti izložbu o životu Sipra kroz temu eksploatacije mora u doba antike i ranog srednjeg vijeka. Izložba će trajati do kraja studenog 2022. godine., a tijekom trajanja izložbe izdat će se i prezentirati katalog izložbe.
  3. Ovim projektom ćemo prezentirati i uvrstiti svjetski arheološki nalaz najstarijeg šivanog broda iz Zambratije u stalni postav Muzeja Grada Umaga. Bit će postavljena stalna izložba koja će sadržavati izložbene info grafike, multimedijalno mapiranje u prostoru, rekonstrukciju/maketu dijela broda, video projekciju o istraživanjima te dva interaktivna edukativna sadržaja: kutak za ručno šivanje kao i multimedijske igre.

Naime u podmorju uvale Zambratija pronađeni su ostaci najstarije sačuvane brodske konstrukcije u potpunosti šivanog drvenog broda na Mediteranu. Radi se o jedinstvenom nalazu arhitektonskog rješenja i gradnje, tehnike šivanja, spajanja dijelova oplate, kao i sustava brtvljenja samog trupa. Na nalazištu brodske konstrukcije provedeno je međunarodno znanstveno istraživanje koje organizira i provodi Arheološki muzej Istre u Puli, pod vodstvom arheologinje dr.sc. Ide Koncani Uhač. Na temelju tih istraživanja imamo stručna saznanja o vrijednosti nalaza, koje ćemo putem stalnog postava i prezentirati. S obzirom na jedinstvenost nalaza na Mediteranu i činjenici da brod i dalje leži na morskom dnu adekvatno zaštićen do osiguranja svih uvjeta za konzervatorsko–restauratorske radove te daljnje istraživanje, želja nam je da dosadašnja saznanja prezentiramo javnosti. Stoga će se u Muzeju grada Umaga postaviti prezentacijski postav samog broda s popratnom izložbom. Brod nije sačuvan u cijelosti, pronađeni su ostaci trupa u dužini od 6,7 m, tako da je stalni postav broda zamišljen kao rekonstrukcija pronađenih i istraženih ostataka drvenog šivanog broda – prikaz pronađene brodske konstrukcije veličine oko 4,50 m, koliko može stati na etažu muzeja.

  1. Za sve projektne aktivnosti izradit će se promotivni materijali (plakati, letci i puzzle) putem kojih će se pružati informacije lokalnoj zajednici i posjetiteljima FLAG Pinna Nobilis područja o atraktivnim sadržajima, ali će se ujedno i promovirati Europski fond za ribarstvo koji financira cjelokupni projekt.

Prezentacija atraktivnih arheoloških lokaliteta i postavljanje najstarijeg šivanog broda na Mediteranu –dočarat će se tisućljetna tradicija brodogradnje i ribolova Flag područja Pinna noblis, koja seže u daleku povijest Sredozemlja. Dobit će se uvid u 20 stoljeća egzistiranja ribarskog/pomorskog života na umaškom priobalju.

Projektom se:

  • povećava atraktivnost i kvaliteta lokalne kulturne turističke ponude, ali i privlači nove turiste, zaljubljenike u baštinu, ribarsku tradiciju, povijest našeg područja.
  • Muzej projektom dobiva opremljen prostor – dodatnu vrijednost koja će zasigurno rezultirati povećanjem posjećenosti ovog područja, a želja nam je i da prezentacijski postav drvenog šivanog broda bude simbol Umaga, FLAG-a, Istre i Hrvatske.
  • Sve ciljne skupine dobit će neprocjenjivu mogućnost da u današnje vrijeme dožive nevjerojatnu tehniku brodogradnje – ručno šivanje drvenog broda.