Shadow

Pedeset godina od utemeljenja KPA Delfin

Klub podvodnih aktivnosti   ” DELFIN ”  ima posebnu povijest utemeljenja i dugogodišnje ronilačke aktivnosti, doprinosa znanosti, školovanja ronilaca, intervencija pod morem te očuvanja i zaštite mora i podmorja Jadrana.

Djeluje niz desetljeća vođen od vrhunskih ronilaca profesionalaca, veterana ronjenja provodeći najsloženije ronilačke zahvate na ‘od Savudrije do Prevlake’.

Inicijativa za utemeljenje kluba potekla je od Instituta za oceanografiju i ribarstvo koncem šezdesetih godina a temeljem već uhodanih aktivnosti oceanogarafskih istraživanja Jadrana.

Već šezdesetih godina u istraživanjima i mjerenjima bentosa i fitoplanktona  Jadrana koji su vodili dr.Toni Šapan i dr. Josip Šimunović uvid u stanje pod morem stjecan je angažiranjem ronilaca već od davnih pedesetih godina prošlog stoljeća. Za napomenuti je da su ronioci bili neobrazovani iz poznavanja flore i faune mora te su se informacije dobivale preslikavanjem stanja na dnu (skiciranjem) te preuzimanjem uzoraka koji su potom ronioci donosili na površinu.

Prapočetci obrazovanja ronilaca u istraživanju flore i faune Jadana – Dr.Toni Špan sa prvom generacijom ronilaca P.I.K.Mornar

 

Povod samog utemeljenja K.P.A. Delfin je bilo nezadovoljstva najaktivnijih članova P.I.K. Mornar zbog neuključivanja u međunarodnu akciju vađenja ostataka podmornice  Nereida 1971. godine koju su isti članovi otkrili u podmorju Palagruže 1968. godine (Golubić…..).

Djelovanje K.P.A.Delfin kao sekcija podvodnih aktivnosti tehničke kulture Splita datira od 1971.godine a kao društvena organizacija od 1972.godine.

Prvi predsjednik kluba je bio Juroslav Zaninović. Osovina kluba i prvi instruktor je bio pok. Ivo Krizman.

Od osamdesetih godina klupskom aktivnošću rukovodi pok Duško Dančuo, instruktor i specijalist za mnoga područja profesionalnog, istraživačkog i znanstvenog ronjenja.

Klub podvodnih aktivnosti ‘Delfin’ bio je učesnik,  nosilac i pokretač niza najstručnijih projekata i zahvata u istraživanju flore  i faune Jadrana, zaštite i očuvanja mora i podmorja, obrazovanja stručnih kadrova u ronjenju, snimanju stanja, gradnji odnosno sanaciji najsloženijih lučkih objekata i komunalne podmorske infrastrukture.

Navest ćemo samo neke od programa-projekata kojih su bili nosioci ili podvodni suport ronioci K.P.A.DELFIN :

1971.-1995. Snimanje stanja bentosa,  Vir do Konavale i podloge ekološke studije (IOR);

  1. Državno prvenstvo u podvodnoj orijentaciji Split-Poljud.
  2. Snimanje stanja u izrada izvedbenog projekta izgradnje trajektne luke Split( Obala);
  3. Prva škola za profesionalne teške ronioce u hidrogradnji – ( Pomgrad);

Školovanje teških ronilaca za G.P.Pomgrad

 

  1. Snimanje stanje lučke infrastrukture luka srednje dalmatinskih otoka , Brača, Šolte,

Hvara i  Visa( SIZ Graditeljstva ZO Split);

  1. Snimanje stanja i mjerenje oštećenja cjelokupne Crnogorske obale nakon potresa

(IGH, Obala);

Oštećenja obale, Bijela-Crna Gora 1979.

 

  1. Produljenje navoza 1 brodogradiliša Split za gradnju super tankera (Brodosplit);

1989.-2008.Održavanje i intervencije na podmorskom sustavu Eko Kaštela,Split, Stobreć ;

1996.-2005.  Projekti sanacije i intervencije na uklanjanju caulerpe taxifolije – Stari Grad

(IOR, samostalno);

 

Uklanjanje caulerpe taxifolije – Starigradski zaliv

 

1997.-2021. Organizacija i učestvovanje na niz ekoloških akcija SDŽ;