Shadow

Utječu li snažni ljetni pljuskovi na kvalitetu mora za kupanje?

Istraživanje je pokazalo da nakon ekstremnih kiša dolazi do blagog povećanja bakteriološkog zagađenja mora no riječ je o toliko niskim vrijednostima da je more na omiškim plažama i dalje unutar parametara kategorije mora izvrsne kakvoće.

Prigodno, velika količina kiše dočekala je jučer sudionike završnog sastanka projekta Watercare u Omišu, gdje su predstavljeni rezultati analize utjecaja ljetnih pljuskova na mikrobiološko zagađenje mora, na ušću rijeke Cetine i poznatoj omiškoj pješčanoj plaži.

„Cetina je izvor života i privrede velikom dijelu Dalmacije, od Vrlike do Omiša, sva mjesta i gradovi vezani su za Cetinu, a o njoj ovise i naši otoci Brač i Hvar. Neopisiva je važnost ove rijeke u našim životima i zato se nadamo da su rezultati istraživanja ohrabrujući i da će nam dati smjernice za njeno očuvanje i zaštitu“. – uvodno je rekao Žarko Kovačić, zamjenik gradonačelnika Omiša, uz srdačnu dobrodošlicu sudionicima.

Ispred organizatora i partnera u projektu, Splitsko-dalmatinske županije, obratio se Anđelko Katavić, pročelnik upravnog odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, objasnivši komplementarnost ovoga, s drugim projektom kojeg županija provodi na temu održivog korištenja sliva rijeke Cetine: „Jedno od najvećih prirodnih bogatstava naše županije i države je voda, a na primjeru rijeke Jadro vidimo kolike probleme mogu zadati sve učestaliji pljuskovi koji povećavaju parametar mutnoće pitke vode. Kao što i sam naziv projekta kaže, o vodi treba brinuti, a znanje, oprema i instrumenti koje smo implementirali kroz projekt daju nam mogućnost da u slučaju izvanrednih situacija reagiramo u što kraćem mogućem roku.“

Općenito govoreći, kakvoća mora u Splitsko-dalmatinskoj županiji je u klasi izvrsne kvalitete, samo u pojedinim mjestima u blizini rijeka i potoka mogu se naći klasifikacije vode za kupanje niže kvalitete. Na pitanje događa li se to i na ušću rijeke Cetine, odgovor je dao Martin Bućan, moderator sastanka i viši savjetnik iz Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, koji je prvo opisao proces aktivnosti.

Objasnio je da se automatsko uzorkovanje vode provodilo u nizvodnom dijelu korita ušća rijeke Cetine, pomoću dvije automatske mjerne postaje koje su mjerile niz parametara kao što su temperatura vode i zraka, tlak i vlažnost, količina oborina, smjer i brzina vjetra… Posebno ugrađenom mjernom sondom su se ispitivali i parametari vode kao što su salinitet, temperatura, pH, mutnoća, i dr., uključujući i bakterije E. coli i crijevni enterokok laboratorijski. Istovremeno, u pravilnim vremenskim razmacima od svibnja do listopada ove godine, analizirani su uzorci morske vode u blizini ušća rijeke Cetine, na šest lokacija u Omišu. I u uzorcima morske vode analizirani su osnovni fizikalno-kemijski pokazatelji kakvoće te bakteriološki pokazatelji, odnosno prisutnost E. coli i crijevnih enterokoka. Uzorci morske vode uvijek su se uzimali tijekom jutarnjih sati te nakon dovršetka uzorkovanja automatskih postaja. Uzorkovanje se provodilo pri različitim meteorološkim uvjetima, za vrijeme sunčana vremena te nakon jačih oborina.

„Od ukupno 42 uzorka morske vode prikupljena sa šest mjernih postaja nakon kišna vremena, 39 su ocjenjena izvrsnom, jedan uzorak s ocjenom dobar, dok su dva uzorka bila nesukladna. Dakle, istraživanje je pokazalo da nakon ekstremnih kiša dolazi do blagog povećanja bakteriološkog zagađenja mora no riječ je o toliko niskim vrijednostima da je more na omiškim plažama i dalje unutar parametara kategorije mora izvrsne kakvoće.“ – zaključio je Martin Bućan.

Svi podaci dobiveni iz sondi i fizičkim uzorkovanjem mora prenose se na mrežnu aplikaciju projekta Watercare, koju je prezentirao Goran Kopčak iz tvrtke Ercisson Nikola Tesla, vanjskog ugovornog partnera. Prezentirao je funkcionalnosti i korisničko sučelje kreirane mrežne aplikacije putem koje će brojni dionici na projektu moći pristupiti podacima. Zahvaljujući primjeni koncepta strojnog učenja (machine learning), platforma će automatizmom moći alarmirati odgovorne osobe Županije, Stožera civilne zaštite, grada Omiša, vatrogasce i dr. uslijed rizika od povećane mogućnosti bakterioloških zagađenja mora.

Projekt Watercare je još jednom potvrdio važnost zajedničkog djelovanja svih dionika sa znanstveno-istraživačkim ustanovama što su dodatno argumentirali u svom izlaganju Marko Mimica i Gina Bilankov iz tvrtke EHCR. Prezentirali su studiju izvedivosti za provedbu inovativnih rješenja rijeke Cetine i smjernice za upravljanje obalnim vodama u skladu s međunarodnim regulativama, kao i mogućnosti daljnjeg financiranja razvoja aktivnosti iz ovog projekta iz EU fondova.

Water management solutions for reducing microbial environment impact on coastal areas puni je naziv projekta ukupne vrijednosti 2,8 milijuna eura, koji traje gotovo tri godine i provodi se u sklopu programa prekogranične suradnje Iterreg Italija – Hrvatska.