Shadow

33. Sabor HRS-a

Redoviti, i to 33. Sabor Hrvatskog ronilačkog saveza održati će se 11. prosinca ove godine u Metkoviću s početkom u 11 sati.

Točke Dnevnog reda biti će Izvješća o radu tijela HRS-a, usvajanje financijskih izvješća i završnog računa za 2020. godinu, plan rada za 2022. godinu te dodjela nagrada i priznanja.

U 2020. godini, HRS je uprihodio 1.287.025,00 kuna, a rashodi su bili 1.070.354,00 kuna te je ostvaren višak prihoda koji se upotrijebio za pokrivanje manjka iz prethodnih godina.

Što se tiče strukture prihoda, najveći iznos je onaj doniran iz ZTK i HOO i to u visini od 937.882,26 kn, zatim slijede prihodi od prodaje roba i usluga (materijali za tečajeve, seminari, licence…) u visini od 299.445,00 kuna, dok su prihodi od članarina klubova i pridruženih članica iznosili 49.200,00 kuna.

Što se tiče rashoda, najznačajniji su oni za zaposlene (258.023,39), rashodi za usluge (236.834,24), rashodi za usluge (258.692,79), na članarine, kotizacije i natjecanja utrošilo se 40.560,33 kuna itd.