Shadow

ADRIATIC GUARDIAN

ADRIATIC GUARDIAN je platforma koja bi trebala objediniti sve informacije i poduzete akcije vezane za očuvanje mora i podmorja u Republici Hrvatskoj te dati mogućnost prijave onečišćenog područja kako bi se organizirala akcija čišćenja istog. Napravljana je kao interaktivna karta na kojoj se mogu vidjeti ali i dodati brojne informacije o zaštiti podmorja. Završili smo desktop verziju, a uskoro završavamo i mobilnu verziju te aplikaciju ! Dok sve ne završimo kartu koristite preko računala na adresi : www.adriatic-guardian.com

Za sada objavljujemo lokacije koje je očistio DPS Zagreb i samo prvi sloj karte koji predstavlja očišćeni otpad, a ovim putem pozivamo sve druge udruge, institucije i pojedince koji su imali bilo kakvu akciju otklanjanja otpada da nam se jave (info@dps-zagreb.hr) da im kreiramo račun kako bi mogli unositi podatke o održanim i planiranim akcijama. Radi lakše procijene, količine otpada na već očišćenim lokacijama prikazane su u litrama (1000 l = 1m3), ali još razvijamo unificirani sistem informacija o količini i tipu otpada koji bi koristili svi koji se time bave. Podatci koji se unose u ovoj fazi su : datum akcije, tip otpada, količina otpada, uzrok onečišćenja, organizator, kratki opis i vanjski link (neka objava na facebook, portalima ili vašoj internet stranici koja daje više podataka o akciji).

Kada se potpuno završi Interaktivna karta ADRIATIC GUARDIAN sastojati će se od više različitih slojeva u kojima su prikazani razni podatci bitni za zaštitu mora i podmorja a koji se mogu iskoristiti u svrhu istraživanja, statistike i terenskog djelovanja.

Prvi sloj koji je objavljen označava očišćeni otpad.

Označene su lokacije gdje su organizirane akcije otklanjanja otpada od strane DPS Zagreb, izvađene količine, tip otpada te uzrok zagađenja. Kroz vrijeme karta će se popunjavati i akcijama drugih udruga, a iz nje ćemo dobivati sve više i više informacija koje će nam olakšavati organizaciju i provođenje akcija otklanjanja otpada iz podmorja i plaža.

Svake se godine u Jadranu organizira veliki broj akcija otklanjanja otpada, velikom većinom od strane ronilačkih klubova. Izvađene su ogromne količine otpada, međutim ne postoji mjesto gdje se vodi evidencija o količinama, tipu i uzroku onečišćenja. Statistički podatci mogu se iskoristiti u svrhu pronalaska, a zatim i sankcioniranja uzročnika onečišćenja. Kod organizacije akcija otklanjanja otpada često se dogodi da radi loše koordinacije ronioci iz različitih klubova par godina čiste jednu te istu lokaciju na kojoj više i nema puno otpada što i nema puno smisla. Time smo izgubili dragocjeno vrijeme i nepotrebno organizirali kompliciranu i skupu logistiku potrebnu za takve akcije. Kada bi sva mjesta, sa kojih je otklonjen otpad bila označena na karti, rezultati takvih akcija bili bi bolji a organizacija kvalitetnije i jednostavnija.

Drugi sloj označavati će invazivne i ugrožene vrste Jadrana.

Npr. sada bi trebalo označavati mjesta gdje je uočena Plemenita periska ili lokacije na kojima su uočen Plavi rak ili Riba paun koja značajno može narušiti bioraznolokost Jadrana.

U zadnje vrijeme nerijetko susrećemo invazivne vrste (riba paun, papigače, taxifolija) koje je potrebno locirati, evidentirati te pratiti kako bi pravovremeno mogli reagirati i pokušati spriječiti njihovo širenja pogotovo ako negativno utječu na bioraznolikost i ravnotežu Jadrana. U isto vrijeme obolijevaju ili izumiru neke autohtone vrste, te je važno evidentirati mjesta na kojima se susreću te prijaviti svaku viđenu jedinku, pogotovo za znanstvenike koji se bave tim područjem. (npr. Plemenita periska)

U samo dvije godine Plemenita periska gotovo je i nestala iz Jadrana. Dogodio se veliki pomor uzrokovan parazitom koji je prethodno zahvatio veći dio Sredozemlja. U zadnje vrijeme dolazi dosta neprovjerenih dojava o živim jedinkama. Znanstvenicima, koji se bave tim problemom te lokacije su jako bitne. Označavanje lokacija sa živim primjercima, uz prethodne upute kako provjeriti da li se zaista radi o živoj jedinci, uvelike bi olakšalo posao znanstvenika, a time ubrzalo pronalaženje rješenja za ovaj problem.

Treći sloj označavati „mreže duhova”.

Kada bi ribar odmah označio lokaciju na kojoj je mreža zapela bilo bi puno jednostavnije otkloniti istu. Na ovaj način svi dobivaju. Organizirane akcije otklanjanja takvih alata bile bi također označene na karti te bi se mogli izvući podatci o količinama takvih alata u podmorju Jadrana

Kroz objedinjenje ovih informacija dobili bi platformu iz koje se mogu izvući podatci koji svakako mogu biti od koristi i olakšati posao svim udrugama, ustanovama, institucijama, ribarima i drugim ljudima čije su aktivnosti vezane uz more i podmorje. Nadamo se da će ADRIATIC GUARDIAN biti upravo to.