Shadow

Alati za podizanje i privlačenje

Dizalice su nezaobilazni dio pomoći roniocima s površine i u radu na palubi. Rigging tereta izvan mora obaviti će brodska ekipa ”riggers” a naš dio posla je navesti dizaličara da premjesti teret na traženo mjesto bez smanjivanja broja živih ronioca.

Osim supervisora koji je u radio kontaktu s operatorom, jedino lead diver na palubi može voditi dizaličara signalizirajući rukama.

Sve operacije su odvojene i ne smijemo istovremeno tražiti (NITI DOZVOLITI) podizanje i rotiranje grane.

Najvažnija uputa dizaličaru je : ako nisi razumio komandu – ODMAH ZAUSTAVI SVE ! Zamislimo operatora kao slijepca koji zaista ne vidi ništa i posljedice pogrešnog micanja tereta teškog poput kuće.

Vitla ne traže posebno znanje već pomoć još jedne osobe koja će nas upozoriti na ponašanje dizanog tereta. Sva vitla imaju ugrađenu ručnu kočnicu koja blokira bubanj i ne smijemo je zaboraviti aktivirati nakon zaustavljanja.

Tirfor je omrznuti alat zbog svoje težine i nespretnosti u moru, ali omogućuje nam podizanje i pomicanje višetonskih predmeta, približavanje cijevi pred spajanje, preciznu montažu teških elemenata,…Ručni mehanizam zateže čelično uže posebnog profila silom do nekoliko tona.

Come a long, chain block ili chain hoist su mehanizmi koji ”pumpanjem” poluge ili provlačenjem beskonačnog lanca multiplicira uloženu silu i skraćuje nosivi lanac s kukom. Vidjeti ćemo ih u funkciji garažnih dizalica za vađenje motora iz vozila, funkcija i način rada su im isti, osim održavanja koje u našim uvjetima traži pranje i sušenje te podmazivanje nakon svakog kupanja. Na poluzi je mehanizam kojim biramo dizanje ili spuštanje, a smjer kruženja beskonačnog lanca čini isto na takvim modelima.

Cargo strap su trake s mehanizmom za natezanje kojima se fiksira teret pri transportu, a primjenjive su za improvizirana privlačenja prirubnica, postavljanje teških anoda u položaj za varenje,… Pazite na način provlačenja trake!

Koloturnici su najstariji alat te vrste, nezamjenjiv još na jedrenjacima, romantičnog izgleda, ali prevaziđeni razvojem novih alata i rijetko ćemo ga vidjeti u poslu osim kao ukras u nekoj od lučkih ispraćajnih krčmi.

Airbags, popularni padobrani su vreće napunjene zrakom, jedan od cesto korištenih alata naših ronioca.
Nakon izračuna težine tijela koje podižemo, izabrati ćemo padobran najbližih karakteristika. Na malim dubinama mali je rizik pri izlijetanju padobrana na površinu, pa ćemo ga tako i pomicati do željene pozicije, no kod većih dubina na radovima gdje je nemoguće izbjeći njihovu uporabu, potrebna je priprema.
Vrlo se precizno izračunava potreban uzgon, i na predmet za podizanje vješaju se vrlo teški lanci čija će težina postupno podizana s dna pomoći pravilnom balansiranju objekta. U blizini svih balona postavljaju se ”DMA” dead man anchor za koje se vežu vrhovi padobrana trakom imena ”inverting line”. Svrha je prevrtanje padobrana i time njegovo pražnjenje pri nekontroliranom podizanju, a padobrani se potpuno pune jedan po jedan kako bi eventualno nekontrolirano torpediranje bilo uzrokovano samo jednim od njih.
Još važnije, nepotpuno napunjenim padobranima volumen zraka raste podizanjem s dna čime raste i uzgon, a potpuno napunjeni se ne mogu još više napuniti i ubrzati kretanje prema površini.

Često prekidanje punjenja padobrana i pokušaji ljuljanja obješenog predmeta pomoći će nam pri predviđanju trenutka odvajanja od dna. Bolje je nositi dio te težine nego loviti isti padobran ili bježati od njega.
Uz mogućnost da ronioc bude povučen prema površini, veća opasnost je naglo pražnjenje padobrana na površini i ponovljeni pad tereta u dubinu. Ukoliko koristite ronilačku bocu za punjenje padobrana ne zaboravite na nju montirati 1. stupanj respiratora kako ne bi dozvolili ulaz moru u bocu ukoliko je potpuno ispraznite.
Uz modele otvorenog dna postoje i zatvoreni jastuci koji se primjenjuju za spašavanje plovila s manjih dubina i traže poseban oprez i pripremni izračun volumena.
Zbog nemogućnosti istjecanja viška zraka napunjeni baloni mogu eksplodirati i kod malih smanjenja dubine, te se koriste za nasukana plovila, ne pune se potpuno ili najbolje – vežu se pod površinom iako je objekt dublje, sve se povuče u pliće i opet nasuče, baloni se isprazne i skrate trake, opet se napune,…
Ne uzdajte se u ”relief” ventile, jer njihov promjer nije dovoljan za istjecanje viška zraka iz katapultiranog padobrana.
Svaka posuda ili vreća, bačva, torba,… s hvatištima na koje se može objesiti teret poslužiti će kao padobran, ali nedostatak ventila za pražnjenje kod većih volumena otežava rad i može biti neizmjerno opasan.
Postavite li prije spominjani koloturnik s uporištem, možete okomitu silu uzgona padobrana upotrijebiti za vodoravno pomicanje tereta.
Prastaro pravilo ”palombara” nije prekrila prašina: „nikada ispod tereta i nikada iznad uzgona“.

Pripremio: Davor Majkić