Shadow

Dvopetlja

Vezivanjem dvaju PAŠNJAKA tako da petlja jednog prolazi kroz petlju drugog PAŠNJAKA dobije se DVOPETLJA (sl. 1).

Uglavnom služi za spajanje dvaju konopa različitih promjera, tkanja ili krutosti i nadovezivanje, ali pravi smisao, jer za ovo prvo postoji mnogo boljih rješenja, ima kod nadovezivanja nekoliko različitih konopa na jedan (sl. 2) gdje PAŠNJAK ovog konopa ima svojstvo anela, karike.

Trošenje konopa na samom spoju glavni je nedostatak ovog gropa.

tal. DUE GASSE D’AMANTE

engl. TWO BOWLINES

franc. DEUX NŚUD DE CHAISE; NŚUD

D’AGUI

 

Pripremio: Damir Višić