Shadow

Monografija Proteus

Monografija Proteus prva je sveobuhvatna publikacija u Europi, rezultat rada međunarodne skupine istraživača, koja na jednom mjestu obuhvaća sva saznanja o čovječjoj ribici.

Izdana je u dva izdanja, hrvatskom i engleskom. Monografija je podijeljena na dva dijela te na dodatak monografiji koji sadrži najnovija istraživanja koja se provode na čovječjoj ribici. Prvi dio uključuje saznanja o fenomenu Dinarskog krša te o speleološkim, biospeleološkim i speleoronilačkim istraživanjima, čime se čitatelja želi uvesti u tajnoviti podzemni svijet u kojem ova vrsta obitava te istaknuti principe kako se vrsta istražuje. Drugi dio monografije daje pregled gotovo svih publikacija, njih više od 600 (znanstvenih radova, sažetaka radova, zbornika radova, knjiga, brošura, dokumentarnih filmova, novinskih zapisa i slično) koje su pisali hrvatski i strani znanstvenici. Tako se u tom dijelu može saznati sve o biologiji, ekologiji, fiziologiji, evoluciji te razmnožavanju i uzgoju vrste u laboratorijima. Ono što je posebno zanimljivo, dodatak je monografiji u kojem su opisane najnovije metodologije koje se koriste prilikom istraživanja ove, čovjeku često nedostupne vrste. Primjerice opisana je metoda detektiranja čovječje ribice iz uzorka vode u kojoj se nalaze dijelovi njezine DNA, zatim nova neinvazivna metoda označavanja jedinki radi lakšeg prebrojavanja i određivanja brojnosti populacije u određenom sustavu ili suvremene zdravstvene metode koje su bitne ne samo za  određivanje zdravstvenog stanje samih čovječjih ribica, već i zato što neke od izoliranih bakterija mogu poslužiti i kao bioindikatori i prirodni antimikrobici. Uz ove navedene, u knjizi se mogu pronaći i mnoge druge metode ključne za dugotrajnu zaštitu vrste i njezinog staništa.

Knjigu je pisalo tridesetak autora iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Mađarske i Engleske. Radi se o skupu autora različitih profesija, direktno ili indirektno vezanih uz krš, podzemna staništa i podzemne vrste, a redom zaljubljenika u tajnoviti svijet nepoznatih krških pukotina i šupljina. Autori su prvenstveno znanstvenici i istraživači iz područja biologije, geologije, geografije, hidrogeologije, dok su drugi autori profesionalni istraživači speleolozi i speleoronioci. Knjigu je uređivalo četiri urednika iz Hrvatske te ju je recenziralo šest recenzenata iz Hrvatske i Slovenije.

Knjiga je namijenjena kako stručno-znanstvenoj zajednici i istraživačima koji se bave tematikom podzemlja i podzemnih vrsta, tako i početnicima, učenicima, profesorima, speleolozima i entuzijastima spremnima steći nova saznanja o istraživanjima podzemnih vrsta i staništa te onima koji bi željeli saznati više o životu čovječje ribice.

Detalji o knjizi

Urednici: Katarina Koller Šarić, Dušan Jelić, Petra Kovač Konrad, Branko Jalžić
Broj stranica: 255
Izdavač: Udruga Hyla
Jezik: hrvatski i engleski (dvije knjige)