Shadow

IZGRADNJA TRAJEKTNOG PRISTANA U LUCI KAPRIJE

Protekli tjedan završeni su radovi na bušenju temeljnih čašica pilota koji predstavljaju podmorski dio konstrukcije novog pristanišnog gata na otoku Kapriju. Završetkom bušenja započeo je postupak je betoniranja pilota- temeljne konstrukcije i do sada je betonirano 7 pilota.

Podmorski dio konstrukcije se sastoji od ukupno osamnaest pilota projektiranih u dva reda na koje će biti postavljena konstrukcija pristanišnog gata tlocrtnih dimenzija 55,0×6,0 m. Osamnaest pilota upinju se u matičnu vapnenačku stijenu u dužini od 4,5 do 5,0m,  ovisno o poziciji u konstrukciji. Upeti dio pilota izvodi se u promjeru 140cm, dok se slobodni dio (dio koji prolazi kroz more) u promjeru od 120cm. Očekuje se da će betoniranje svih pilota završiti do kraja kolovoza nakon čega slijede radovi izgradnje i postavljanja elemenata gata.

Završetkom bušenja temeljnih čašica pilota smanjit će se razina buke, prašenje i povremena vizualna onečišćenja mora zemljanim materijalom/iskopom. Početak gradnje i uspostava gradilišta ovakvog objekta na otoku izuzetno je zahtjevan i izazovan posao koji ovisi o mnogim čimbenicima na koje se ponekad ne može utjecati, unatoč pažljivom planiranju. Zahvaljujemo stanovnicima Kaprija na dobroj suradnji, strpljenju i razumijevanju da su koristi koje novi pristan donosi višestruko veće od možebitnih trenutnih neugodnosti.

Novi trajektni pristan omogućiti će korištenje trajekata dubljeg gaza, stabilnijih i otpornijih na vremenske nepogode što će značajno smanjiti broj otkazanih linija. Izgradnjom trajektnog pristana izvan središta mjesta osigurati će se lakše manevriranje i pristajanje trajektima, smanjiti će se prometno zagušenje i gužve u području luke i središta mjesta. Ujedno će se smanjiti razina buke u središtu mjesta, zadržati mirna pješačka zona unutar koje se nalaze plaže, ugostiteljski objekti, kulturni i drugi sadržaji.

Projekt „Izgradnja trajektnog pristana u luci Kaprije” sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda, a provodi Lučka uprava Šibensko-kninske županije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 24.072.345,21 HRK. Ukupno trajanje projekta je 42 mjeseca.