Shadow

Predstavljen informacijski sustav za evidenciju pomorskog dobra u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Splitsko-dalmatinska županija prva u Hrvatskoj implementira objedinjeni  Informacijski sustav za evidenciju pomorskog dobra u Splitsko-dalmatinskoj županiji kojim osigurava zakonitost i transparentnost poslovanja te dostupnost i točnost svih informacija koje se tiču upravljanja pomorskim dobrom kao iznimno vrijednim prirodnim resursom. Sustav je javno dostupan svim građanima putem web portala projekta “Pomorsko je dobro” (https://www.pomorskodobro.dalmacija.hr/).

Riječ je o efikasnom alatu koji na jednom mjestu objedinjuje registre utvrđenih granica pomorskog dobra, koncesija na pomorskom dobru u nadležnosti SDŽ, lučkih područja, planova upravljanja pomorskim dobrom gradova i općina te koncesijska odobrenja na pomorskom dobru iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Svaki od tih registara sastoji se od baze prostornih i atributnih podataka kao i pripadajuće dokumentacije.

Naša županija zauzima trećinu obale Hrvatske. Oko pomorskog dobra uložili smo puno truda, znanja i vještina. Oko ove problematike moramo biti svi angažirani od države, inspekcija, ali i građana. Kroz ovaj sustav implementirana su i koncesijska odobrenja. Sve lokalne zajednice, županija, ministarstva i građani zajedno moraju maksimalno zaštiti pomorsko dobro. Ozbiljno smo krenuli u digitalizaciju županije čineći je što učinkovitijom kao  jednu od bitnih točaka, kazao je župan Blaženko Boban. 

Sustav je razvijen kao javno dostupna web-gis aplikacija oslonjena na tehnologije otvorenog koda, s naglaskom na funkcionalnost i jednostavnost te optimizirana i prilagođena korisnicima, njihovim zadaćama i stručnosti. Sustavu operativno pristupa i radi više od 40 korisnika s različitih razina, od čega 30 predstavnika jedinica lokalne samouprave i s jednako toliko različitih lokacija korištenjem internet tehnologija.

Javna i transparentna objava podataka putem web-gis aplikacije rezultat je višegodišnjeg rada Upravnog odjela za turizam i pomorstvo i zajednice ponuditelja Geoinformatika d.o.o. i Geographica d.o.o. iz Splita na prikupljanju i organiziranju dokumentacije i podataka. Na ideju stvaranja objedinjenog informacijskog sustava došlo se kada je Upravni odjel za turizam i pomorstvo odlučio digitalizirati preko 400 predmeta granica pomorskog dobra i izdanih koncesija. Nakon što je izrađen „GIS“ za vlastitu upotrebu, pod vodstvom tadašnjeg pročelnika Stipe Čogelje, a današnjeg zamjenika župana i voditeljice projekta “Pomorsko je dobro” Matee Dorčić, krenulo se u razradu mogućnosti da gradovi i općine svoje godišnje Planove upravljanja pomorskim dobrom izrade putem aplikacije. Tako je SDŽ postala prva županija u Republici Hrvatskoj čije jedinice lokalne samouprave svoje Planove izrađuju putem web GIS aplikacije.

Želim zahvaliti ekipi koja tri godine radi na objedinjenju svih podataka o pomorskom dobru u našoj županiji. Puno je to papira, preko nekoliko tisuća. Bilo je potrebno dosta vremena da se napravi vizualno atraktivan i jednostavan alat za korištenje.
Sada su uneseni svi toponim i ljudi će jednostavno u prostoru moći vidjeti je li se koncesija prostorno koristi u skladu sa zakonom.

Nedavno je predstavljen Google sea view, kroz godinu dana podaci će se moći vidjeti na Google kartama, kroz 3D modele. Ove sustav, kada se softver razvije, inkorporirat ćemo program kroz Google i dobiti dodatnu transparentnost. Siguran sam da će i ovaj naš pretraživač pokazati odlične rezultate, istaknuo je zamjenik Čogelja.

Istodobno se radilo na obuci korisnika te njihovom radu na savladavanju novih tehnologija u vođenju prostornih registara (GIS-a). Nakon završene edukacije organizirane od strane UO za turizam i pomorstvo SDŽ u 2020. godini, broj gradova i općina koje su Plan izradile putem aplikacije je rastao te danas u sustavu postoji mogućnost uvida u 297 mikrolokacija, gotovo 2.500 sredstava na njima te preko 1.000 unesenih stavki izdanih koncesijskih odobrenja. Izrađeno je do danas 27 Planova upravljanja pomorskim dobro i digitalizirano ukupno 400 predmeta iz područja granica pomorskog dobra i koncesija te 52 lučka područja.

Ovo nije prvi GIS, ali je prvi objedinjeni GIS. Obuhvaćena su 52 lučka područja naše županije. Različitim su bojama označene nadležnosti. Gotovo jednim klikom se vide sve odluke i izmjene odluke o koncesijama, tu više nema zabune što netko može ili ne može. Točno se vidi i vrsta koncesije.
Ova aplikacija biti će od koristi ne samo građanima već i inspekcijama kako bi utvrdili činjenično stanje
, kazala je Matea Dorčić, pročelnica Upravnog odjela za turizam i pomorstvo.

dalmacija.hr