Shadow

LAŽNI DVOVOJ S PAŠNJAKOM

 

Pri kraju konopa formira se poluvoj i takav prebaci kroz kariku, oko bitve ili nekog drugog predmeta za koji se vezuje. Kroz poluvoj se izvuče živi kraj konopa i paralelnim zatezanjem oba kraja zategne se LAŽNI DVOVOJ oko predmeta (sl. 1).

Iznad LAŽNOG DVOVOJA veže se PAŠNJAK (sl. 2), pazeći da obje strane njegove petlje budu jednako zategnute.

Ravnomjernim zatezanjem petlje pritegne se i grop PAŠNJAKA (sl. 3). Odvezuje se tako da se nakon odvezanog PAŠNJAKA konop jednostavno potegne, LAŽNI DVOVOJ prevrne u voj i konop izvuče.

Pouzdanost ovom gropu garantira PAŠNJAK, a pravi je smisao LAŽNOG DVOVOJA što opterećenje konopa preuzimaju njegovi nasuprotni poluvojevi čvrsto priljubljeni uz vezani predmet, te tako čuvaju konop od struganja predmeta za koji je vezan. Uglavnom se koristi za vezivanje konopa za kariku ili bilo koji predmet hrapavije površine na kojoj bi se konop vremenom mogao izlizati.

tal. MEZZA BOCCA DI LUPO E GASA

D’AMANTE

engl. BACKHANDED HITCH AND BOWLINE

franc. NŚUD Ŕ REBOURS SUR POINT FIXE

ET NŚUD DE CHAISE

 

Tekst i fotografije: Damir Višić