Shadow

Ciklusa online predavanja o sigurnosti ronjenja

Zavoda za podvodnu i hiperbaričnu medicinu KBC-a Rijeka organizira ciklusa online predavanja o sigurnosti ronjenja “Što i kako da bude lako”.

Edukacija je namijenjena općoj populaciji rekreativnih scuba ronioca s ciljem podizanja svijesti o prevenciji u svim segmentima ronjenja s naglaskom na medicinski aspekt. Ciklusom predavanja obuhvati će se teme prevencije kod ronjenja nakon COVID-a, dekompresijska bolest i druga medicinska stanja, značaj hidracije i mjera sigurnosti.

Predavanja će se održati putem ZOOM aplikaciji KBC-a Rijeka, od 18 do 20 sati prema rasporedu:

  1. Srijeda, 17.2.2021. Mario Franolić, dr. med. Ronjenje nakon COVID-19
  2. Srijeda, 3.3. 2021. Sertić Sandra, bacc. med. techn. Dekompresijska bolest
  3. Srijeda, 17.3.2021. Emanuela Marcucci, mag. med. techn. Medicinska stanja i ronjenje
  4. Srijeda, 31.3.2021. Đordano Bucci, dipl. ing. stroj. Preventivne mjere za sigurnije ronjenje

Sudjelovanje na predavanjima je slobodno, a prijave se vrše zasebno za svako predavanje putem obrasca za prijavu –

Broj sudionika je ograničen na 70.

Zavod za podvodnu i hiperbaričnu medicinu

KBC Rijeka