Shadow

KLIZNI PAŠNJAK

Na kraju konopa veže se PAŠNJAK s malom petljom, prevrne preko gropa i izvuče mrtvi kraj konopa kroz petlju PAŠNJAKA. Tako se dobije pomična petlja koja se prema potrebi može stisnuti ili popustiti (sl. 1).

Ukoliko je potrebno KLIZNI PAŠNJAK vezati kroz ili oko predmeta za koji se konop vezuje, kroz ili oko predmeta napravi se voj, a zatim oko mrtvog kraja voja i PAŠNJAK.

Prednost nad sličnim petljama mu je što je fiksna petlja oko konopa dosta široka i lako popusti konop klizne petlje, dakle, grop lako popusti, a sam PAŠNJAK se ne razvezuje sam. Za predmete u moru ili van dohvata, ovaj grop se upotrebljava kao laso. Da bi grop čvrsto držao, konop treba biti neprestano zategnut.

Tekst i fotografija: Damir Višić