Shadow

Pašnjak

Dovoljno udaljeno od kraja konopa, prema veličini željene petlje (“oka”) na kojem se želi vezati PAŠNJAK, formira se voj tako da živi kraj bude iznad mrtvog kraja voja. Živi kraj konopa provuče se kroz voj, odozdo,

 

obiđe mrtvi kraj konopa, odozdo, te vrati kroz voj, odozgo, tako da kraj bude paralelan s konopom kojim se ušlo u voj (sl. 2).

Jednom rukom uhvate se ta dva paralelna konopa ispod gropa, a drugom mrtvi kraj konopa iznad gropa i grop zategne (sl. 3).

Nerijetko se PAŠNJAK započinje vezivati tako da se živim krajem vezuje poluuzao preko mrtvog kraja petlje (sl. 4)

te se poluuzao prevrne i tako iznad petlje dobije voj s odozdo provučenim krajem konopa (sl. 1). Nadalje krajem se obiđe mrtvi kraj konopa, odozdo, te vrati u voj, odozgo, i grop zategne. Ovaj način vezivanja PAŠNJAKA naročito koriste alpinisti i speleolozi vezujući ga oko sebe i to jednom rukom. Jednom rukom se pridržavaju za konop, a drugom kraj omotaju oko sebe formirajući petlju PAŠNJAKA, te držeći rukom kraj konopa veže puluuzao, prevrne ga se preko ruke, prstima kraj prebaci ispod mrtvog kraja, prihvati s druge strane, te zajedno s rukom izvuče iz voja i zategne.
Može se vezati i tako da se na mjestu gdje je potreban grop napravi voj, mrtvi kraj iznad živog kraja voja, a zatim mrtvi kraj konopa podvuče ispod voja te malo izdigne kroz voj, dakle pripremi UŽARSKI GROP (sl. 5).

Umjesto klina, između izdignutog mrtvog kraja konopa i voja, provuče se kraj konopa (sl. 6) i prevrne nazad formirajući tako poluvoj oko izdignutog mrtvog kraja. Jednom rukom uhvati se tako formiran poluvoj, a drugom mrtvi kraj konopa iznad gropa i zategne.

Ima još jedan način vezivanja PAŠNJAKA sličan prethodnom. U lijevoj ruci ostavi se za petlju dovoljno konopa, a palcem i kažiprstom obiju ruku formiraju dva voja , po jedan u svakoj ruci, tako da zajednički kraj bude iznad oba voja (sl. 7).

Desni voj provuče se kroz lijevi, odozdo, a zatim kroz njega ostavljeni kraj konopa (sl. 8). Lijevom rukom zadrži se kraj konopa, a desnom zategne mrtvi kraj konopa.

Ako se PAŠNJAK vezuje krutim ili sklizavim sintetičnim konopom potrebno ga je dodatno osigurati podvezivanjem ili dodatnim poluuzlom vezanim krajem konopa ispod gropa.
PAŠNJAK je jedan od najprimjenjivijih i najpotrebnijih gropova danas. Jednostavno se vezuje na nekoliko načina, a i lako se odvezuje. Voj oko mrtvog kraja konopa prelomi se prema naprijed i grop popusti. Čvrst je i siguran, pa kao takav koristi se i u kombinaciji s nekim drugim gropovima ili kao bazni grop za vezivanje nekih drugih gropova. Koristi se svugdje gdje treba privremena odveziva, ili stalna nepomična petlja. Jedina zamjerka mu je što se ne može odvezati dok je konop zategnut, ali i to se može riješiti sa štipom.
Naziv PAŠNJAK najvjerojatnije potječe od naziva “pasnjak”, njegove prvobitne upotrebe, vezivanju oko pasa. Uz ovaj naziv planinari ga nazivaju još i NAJLON, MRTVI ili BULINOV GROP, a koriste ga u kombinaciji s još nekoliko gropova za nadovezivanje oko pojasa ili prsno nadovezivanje. Skauti također ovaj grop nazivaju MRTVIM GROPOM.

Tekst i foto: Damir Višić