Shadow

Dobre vijesti iz Rovinja

Nakon što je prije nekoliko dana u kolektorima u podmorju Omiša na šest metara dubine pronađena juvenilna periska, nove odlične vijesti dolaze iz Rovinja. Tu su kolektori „uhvatili“ devet malih periski dužine između 12 i 23 milimetra. S obzirom na pretpostavku da se parazit Haplosporidia pinne  koji je uzrokovao pomor periski u cijelom Mediteranu, još uvijek nalazi u njihovom prirodnom okruženju, periskice su trenutno u morskim akvarijima kako bi im se pružila maksimalna njega i pokušalo održati na životu.

Ovaj broj juvenilnih periski na kolektorskim mrežama ukazuje na to da su neke jedinke preživjele pomor i da se razmnožavaju.

„Omiška“ periskica se trenutno nalazi u Puli, u 120 litarskom akvariju s  recirkulirajućom, UV steriliziranom (24/7) i 1 μm filtriranom morskom vodom, stalne temperature od 17 stupnjeva. Hrana su joj  fito (Isochrisis, Tetraselmis, Nannochloropsis, Chaetoceros) i zooplankton (jednodnevni račići – artemije i kolnjaci- rotifere). U pulskom Aquariumu trenutno boravi i 27 odraslih jedinki za koje je planiran povratak u prirodna staništa kada se za to stvore uvjeti.

Da se podsjetimo, embrionalni razvoj plemenite periske započinje razvitkom prve planktonske, ličinačke faze (trohofora). Nakon 24 sata, iz slobodnoplivajuće i trepetljikave ličinke razvija se veliger ličinka u kojoj se stvara prva ljuštura. Poslijedni razvojni stadij u kojem se ličinka pričvršćuje za podlogu naziva se pediveliger. Zanimljiva je činjenica da sveukupna planktonska faza traje do 10 dana.

Tekst i foto: Aquarium Pula / Centar za istraživanje mora – Rovinj