Shadow

Izborni Sabor HRS-a

Redoviti izborni Sabor Hrvatskog ronilačkog saveza održati će se 07. studenog 2020. godine u Metkoviću. Izbornom Saboru mogu nazočiti udruge čije je članstvo verificiralo Verifikacijsko povjerenstvo i koje su platile članarinu za 2020. godinu. Sukladno predloženom Dnevnom redu, na Saboru će se birati svi dužnosnici HRS-a i to: Predsjednik, Dopredsjednik kao i članovi Upravnog i Nadzornog odbora te Suda časti.

Isto tako, Sabor će raspraviti o financijskom izvješću za prošlu godinu te donijeti Plan prihoda i rashoda za 2021. godinu.

Što se tiče iduće godine, HRS planira prihode u visini od 1.455.000,00 kuna (oko 350.000 kuna prihodi su od prodaje roba, pružanja usluga i članarina, a 1.106.000,00 kuna su prihodi od povezanih neprofitnih organizacija kao što su Hrvatski olimpijski odbor i zajednica tehničke kulture).

Što se tiče rashoda, 340.000,00 kuna su rashodi za djelatnike, 251.000,00 rashodi za materijal i energiju, 250.000,00 kuna su planirani rashodi za kotizacije i natjecanje itd.

Tekst: Luka Kolovrat