Shadow

Olupina Pločanka – Komoljača (Komejača) – Drašnice

Lokacija se nalazi ispred rta Komoljača (ili kako je zovu domaći stanovnici – Komejača), u neposrednoj blizini naselja Drašnice. Odmah iza rta nalazi se mala uvala s plažom koja je pogodna za sidrenje plovila. Možemo zaroniti odmah ispod broda i lagano plivati prema rtu.

Ostaci salbunjera nalaze se na dubini od 12 do 21 metar.

Na 21 metar započinje ravnomjerno pjeskovito dno. S obzirom da je od potonuća prošlo više od pedeset godina, drvo je odavno istrunulo, a vidljivi su još metalni ostaci opreme, jarbola, ograde i motora.

Na dijelovima olupine zapeli su mnogi ribolovni alati.

Od riba mogu se vidjeti jata crneja, knez, pirke, smokve, a od drugih morskih organizama razne spužve, žarnjaci i Jakovljeve kapice. Spužvama se hrani puž golać Peltodoris atromaculata kojeg ima dosta na ovoj lokaciji.

Više o samom brodu doznali smo od gospodina Juraja Glučine iz Drašnica – Brod je bio veći drveni teretnjak imena Pločanka koji je havariju na Komoljači imao 1968. godine, na predjelu Gornja Punta. Točno na toj lokaciji nalazi se manji kameni križ koji je tu bio od prije i nema veze s ovim događajem.

Pločanka je bila u vlasništvu PZ Lovišće s Pelješca, a prije toga vlasnik joj je bio iz Drašnica, Mili Urlić koji je prevozio pijesak i žalo iz Neretve, pa se tako Pločanka  vratila kući nakon svog zadnjeg putovanja.

Prilično trošan brod udario je u hridi Komoljače za vrijeme jakog juga. Je li razlog jako nevrijeme, neka pogreška u navigaciji, kvar na brodu ili najvjerojatnije, isplata osiguranja, nije nam poznato.

Nakon havarije, preko pramca svi članovi posade  izašli su iz broda i uputili se u samo mjesto Drašnice. Tada je krma počela tonuti, a kada je zapuhala bura, brod je kliznuo u dubinu i na površini se vidio samo jarbol.

S obzirom da zaron nije zahtjevan, možete odmoriti nekoliko sati i krenuti na drugi, u uvali Sveti Juraj koja se nalazi u samim Drašnicama. Tu se može roniti na zidu kojem je vrh na nekih osam metara i proteže se u pravcu Podgore.

 

Tekst i fotografije: Luka Kolovrat