Shadow

Šambek

Nastojanje da se rasvijetle čimbenici dubrovačke povijesno pomorske baštine često podrazumijeva opsežan istraživački rad, osobito kada je riječ o pojedinim njezinim sastavnicama kao što je rekonstrukcija povijesnog broda. Nimalo jednostavna potraga za izvorima skrivenim u mnoštvu svakovrsnih informacija u arhivskoj građi, često i izostanak bitnih podataka, usmjeruju k svim ostalim izvorima (domaći i strani stručni radovi, obrade, nacrti, povijesni i suvremeni prikazi). Njihovo proučavanje i međusobna svestrana usporedba jedini su put k vjerodostojnoj rekonstrukciji pojedinih tipova brodova Dubrovačke Republike. Temeljem rezultata takvog rada upoznaju se svi ili većina konstruktivnih elemenata i karakteristika broda. Jedan od zaboravljenih brodova u dugoj povijesti dubrovačke brodogradnje je i šambek iz 18. stoljeća, kojeg smo izradili na osnovi ovakvog pristupa.

Riječ je o elegantnom, trojarbolnom brodu trgovačke, ali i ratne namjene, izrazito brzom, vrsnih maritimnih odlika, korištenom tijekom skoro četiri stoljeća u gotovo neizmjenjenom obliku u Dubrovniku kao i na cijelom Mediteranu.

Šambek je tipični mediteranski jedrenjak koji se gradi i u dubrovačkim brodogradilištima od XV. do XIX. stoljeća. Kroz cijelo to razdoblje, u osnovnim crtama konstrukcijski neizmjenjen, šambek je izrazito vitak i brz jedrenjak s tri jarbola i s latinskim jedrima.

Izuzetnih je manevarskih sposobnosti, pa se stoga vrlo često koristio kao ratni brod, često su ga koristili i pirati, ali u upotrebi je i kao brzi trgovački brod ili pak ribarica.Upravo svestranost ovog broda održala ga je gotovo četiri stoljeća. Dubrovčani, a osobito Hrvati iz Boke, šambek su koristili kao trgovački brod.

Naš tip šambeka nešto je širi po bokovima zbog smještaja što većeg tereta, i s obzirom na to da su topovi kao uobičajeno naoružanje za obranu zauzimali dragocjen prostor na palubi. Ratna inačica ovog tipa broda podređena je svojoj svrsi, pa je lako uočljiva sličnost s galijom kako glede konstrukcije trupa tako i snasti i opreme.

Ovakav ratni brod mogao je imati od 7 do 11 topova na svakoj strani, a nekad i vesla, kojima se po potrebi veslalo između toparnica. Modeli su vjerne rekonstrukcije dubrovačkog trgovačkog i ratnog šambeka, iz XVIII. stoljeća.

izvori: Pero Maldini i Mladen Mitić
preuzeto s facebook.com/hrvatski drveni brodovi