Shadow

OBNOVA POPULACIJE PLEMENITE PERISKE KROZ PROJEKT CASCADE

Jedinstveno područje ekološke mreže Natura 2000 naziva Ušće Cetine o čijem očuvanju brine županijska javna ustanova “More i krš” stanište je mediteranskog endema plemenite periske koja je krajem 2019. godine dospjela na Crveni popis vrsta zbog bolesti koja ju zahvatila još u 2016. godini u Španjolskoj, a od 2019. se proširila Jadranom. U ljeto 2019. mortalitet je nažalost zahvatio populaciju ušća koja trenutno bilježi stopostotni mortalitet. Uzroci smrtnosti još nisu dovoljno rasvijetljeni te se provode dodatne aktivnosti očuvanja strogo zaštićene plemenite periske. Upravo iz toga razloga javna ustanova More i krš se pridružila nacionalnoj inicijativi PinnAdriaNet, c ciljem očuvanja plemenite periske kao kritično ugrožene vrste, pod vodstvo dr.sc. Silvije Kipson.

U lipnju 2020. su postavljeni kolektori mlađi na tri lokacije ušća: kod vaterpolo igrališta u blizini gradske luke na dubini od 2 m, kod oznake za plić na ulazu u Omiš na dubinama od 2, 4 i 6 m, te u Maloj Luci na dubinama od 2, 4, 6, 8 i 10 m. Postavljanje kolektora su obavili Jelena Kurtović Mrčelić iz More i krš, Josip Boban iz Prirodoslovnog muzeja Split i Fedra Dokoza iz Udruge Sunce uz logističku potporu Ronilačkog centra Calypso iz Omiša.

Kako bi utjecaj na staništa bio minimalan, postavljen je sustav uvidanih sidara s plutačom na površini koja ima natpis EU projekta Cascade i upozorenje da se plutača ne dira jer je područje ušća Cetine jako opterećeno turističkim i ribolovnim aktivnostima. Inače EU projektom Cascade se kroz razdoblje od 2 godine pilotira obnova populacije periske na Ušću Cetine.

Kolektori će biti u moru do kraja listopada 2020. kada će se prikupiti, iz njih izvaditi juvenilne plemenite periske, izmjeriti te vratiti na izvorno stanište unutar kaveza za uzgoj in situ. Isti postupak će se ponoviti i u 2021. god.

Javna ustanova je također razvila aplikaciju „Jeste li vidjeli?“ putem koje posjetitelji i stanovništvo Splitsko-dalmatinske županije mogu dojaviti nalaz indikatorskih vrsta pa tako i plemenite periske. Aplikacija je jako jednostavna i može se koristiti putem sljedećeg linka: https://pakleniotoci.eu/HaveYouSeenIt

Tekst i foto: Jelena Kurtović Mrčelić