Shadow

Ihtiofauna Jadranskoga mora

U ožujku je iz tiska izašla znanstvena monografija “Ihtiofauna Jadranskoga mora” u izdanju izdavačke kuće “Golden marketing-Tehnička knjiga” iz Zagreba i Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita. Autori ovog vrijednog djela su prof.dr.sc. Jakov Dulčić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu i dr.sc. Marcelo Kovačić, viši kustos Prirodoslovnog muzeja u Rijeci. Oba autora su ugledni europski i svjetski stručnjaci ihtiolozi čiji je rad priznat i na nacionalnom i na međunarodnom nivou.

U ovom izvornom autorskom djelu s jasnim znanstvenim doprinosom na području ihtiologije i to u njegovom uvodnom dijelu je prikazana povijest poznavanja biološke raznolikosti ihtiofaune Jadranskoga mora te biološka raznolikost i sastav ihtiofaune Jadranaskoga mora danas. U drugom dijelu su prikazana uputstva kako se koristiti ovom knjigom, a u trećem je dat pregled Jadranskih vrsta riba s ključem za određivanje. U pregledu vrsta za svaku od njih (456 vrsta) su dati: hrvatski naziv vrste, znanstveni naziv, sinonimi, engleski naziv, veličina, izgled, obojenost, ekologija, biologija, rasprostranjenost i učestalost, važnost za ljude, ugroženost, zaštita i literature. Posebno su važan potpuno novoizrađeni ključevi za određivanje porodica, te ključ za određivanje vrsta. Preuređeni ključ za određivanje riba je vrlo razumljivo objašnjen i jednostavan za korištenje. I potpunom laiku omogućava da u nekoliko koraka odredi porodicu i vrstu ribe te je malo toga ostavljeno subjektivnoj procjeni ili mogućoj nedoumici. To je svakako posebna vrijednost ovog djela.

U četvrtom dijelu prikazan je rječnik pojmova i kratica, a u petom popis korištene literature. Šesti dio daje popis autora fotografija te sedmi predstavlja kazala znanstvenih (latinskih) naziva svojti, hrvatski naziva svojti te kazalo pojmova. Cijela knjiga ima sveukupno 680 stranica. Ovo djelo je vrijedna polazna točka za daljnja ihtiofaunistička istraživanja Jadranskoga pa i Sredozemnoga mora. Istodobno donosi i pregled svih novih vrsta riba u Jadranskome moru. Pojam “nove ribe” ne odnosi se samo na novopridošle vrste riba već i na sve one vrste čije je prisustvo potvrđeno tek nedavno, i kao takve se nisu našle u posljednjem službenom popisu jadranskih vrsta.

Iz recenzija:
“Ova znanstvena monografija važan je doprinos našoj oceanografskoj, ihtiološkoj i ribarstveno-biološkoj znanosti, ali i prirodni znanostima uopče. Zasigurno će ostaviti duboki trag da ćemo u okviru prirodnih znanosti, posebice ihtiologije, moći govoriti o evolutnim fazama razvoja saznanja o ihtiofauni Jadranskoga mora, započevši s knjigom Ribe Jadrana prof. Tonka Šoljana iz 1948., preko knjige Jadranska ihtiofauna prof. Ivana Jardasa iz 1996., pa sve do ovog djela autora Jakova Dulčića i Marcela Kovačića.”
“Znanstveno djelo „Ihtiofauna Jadranskog mora“ autora dr. sc. Jakova Dulčića i dr. sc. Marcela Kovačića, značajan je doprinos poznavanju jadranske i sredozemne ihtiofaune obogaćen svim novim saznanjima o promjenama kroz koje prolazi ihtiofauna u zadnjih dvadesetak godina. Djelo je izvorno, autorsko i trenutno ne postoji publikacija koja ovu tematiku sagledava na ovakav sveobuhvatan način. Smatram da je ova knjiga značajno znanstveno djelo koje pokriva nedostatak ovakve publikacije u ovom području ihtiološke znanosti u Hrvatskoj, ali i šire. Svojom tematikom pripada publikacijama o fauni i flori Jadranskoga mora.”

Recenzenti knjige su prof.dr.sc. Sanja Matić-Skoko sa Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu te prof.dr.sc. Mate Šantić sa PMF u Splitu, Sveučilište u Splitu.

Knjiga se može nabaviti putem linka   , a cijena je 320,00 kuna.