Shadow

Pomor periski

Prošlog tjedna djelatnici Ronilačkog centra Calypso iz Omiša su prilikom provedbe discovery ronjenja za početnike zamijetili neobične pojave oko periski na ušću Cetine i o tome obavijestili oceanografkinju Javne ustanove More i krš, Jelenu Kurtović Mrčelić koja je potvrdila da se radi o pomoru periski. Oko periski se nakupljaju ježinci i volci. Periska ne reagira na dodir, odnosno ne zatvara svoju ljušturu. Sve upućuje na veliku smrtnost jedinki ali krajnji ishod će se znati tek po provedbi monitoringa od strane Javne ustanove More i krš.

Pomor periski je prvi put zabilježen u hrvatskim teritorijalnim vodama u svibnju ove godine i to na Elafitima od strane Društva istraživača mora 20000 milja. Bolest se progresivno širi prema sjevernom dijelu Jadrana, a u rujnu su počele odumirati periske u Zadarskoj županiji.

Točan uzročnih bolesti i brze smrti periske utvrđuju znanstvenici sa Sveučilišta u Zadru i Hrvatskog veterinarskog instituta. Sumnjaju na parazit Haplosporidium pinnae i bakteriju Mycobacterium koji uzrokuju brzu smrt jedinke čija ljuštura ostaje otvorena i prazna. Utjecaj parazita i bakterije je takav da se da naslutiti kako će na pojedinim lokacijama periske potpuno nestati kao što je to bio slučaj u susjednim zemljama Mediterana, poput Španjolske, Francuske i Italije.

Pravi razmjeri ove silovite bolesti vidjeti će se tek kada jako jugo izbaci prazne ljušture na obalu.

Na sreću neke jedinke prežive bolest stoga je bitno osigurati neometanu obnovu populacije odnosno spriječiti druge ugroze poput ilegalnog vađenja jedinki, obaranja sidra, vađenja pijeska, bacanja otpada, i sl. Na takvim zaštićenim lokalitetima moguća je provedba i znanstvenih istraživanja, presađivanje zdravih jedinki te kontinuirani monitoring stanja.

Javna ustanova More i krš, uz podršku županijskog odjela za turizam i pomorstvo je pokrenula akciju obilježavanja lokaliteta u Splitsko-dalmatinskoj županiji gdje su velike gustoće populacije periski, 10 do 20 i više jedinki po 100 m2, odnosno gdje je vjerojatnost obnove populacije najveća. Poslan je dopis jedinicama lokalne samouprave s primjerom table za obilježavanje lokacije. Na tim lokacija bit će pojačan nadzor ustanove, a građeni će moći dojaviti ilegalne radnje pojedinaca.