Shadow

Voditelj brodice, voditelj čamca i ICC dozvole

Zašto stanovnik, recimo, otoka Visa, obuku u auto školi i vozački ispit za upravljanje osobnim automobilom, kategorija B, više ne može polagati na svom otoku nego sve to mora obaviti na kopnu, najbliže u Splitu? Upućeni kažu da je to zato što na Visu nema semafora.

Dobro, a zašto taj isti Višanin i dozvolu za upravljanje svojom brodicom u osobne svrhe, isto kategorija B, mora polagati na kopnu, opet najbliže u Splitu? To je stoga što se takvi ispiti polažu isključivo u lučkim kapetanijama na moru, u Puli, Rijeci, Senju, Zadru, Šibeniku, Splitu, Pločama i Dubrovniku, a ne i u njihovim ispostavama, koje su po svim otocima i manjim gradovima duž obale.

Možda je to i logično, međutim, zašto taj isti Višanin, kao i bilo koji državljanin Hrvatske, ukoliko želi na nekim morima izvan Jadrana iznajmiti brodicu u charteru, a takve uglavnom viju zastavu domicilne države, tada za međunarodnu dozvolu za upravljanje tom brodicom mora polagati ispit u nekoj od lučkih kapetanija u unutrašnjosti, sada najbliže u Sisku? E, pa to je zato što se takve dozvole kod nas mogu izdavati samo na temelju položenog ispita za voditelja čamca, i ovdje kategorije B, ali ne i ispita za voditelja brodice, također kategorije B, a ispiti za voditelje čamaca polažu se isključivo u lučkim kapetanijama unutarnje plovidbe, u Vukovaru, Osijeku, Slavonskom Brodu i Sisku.

Pa koja je razlika između brodice i čamca? Zakonodavac ovdje čini razliku. Prema definiciji, „brodica je plovni objekt namijenjen za plovidbu morem koji nije brod ili jahta, čija je duljina veća od 2,5 metara, ili ukupne snage porivnih strojeva veće od 5 kW.“ Čamac je otprilike to isto, samo na unutarnjim vodama, dakle, za plovidbu rijekama, jezerima i kanalima, te obalnim vodama i unutarnjim plovnim putevima općenito uz rijeke.

Iz tog razloga, a prema Pravilniku o čamcima iz lipnja 2015., članak 44. stavak 2., „Čamcem za negospodarske namjene snage porivnog stroja veće od 15 kW na unutarnjim vodama i u području plovidbe IIIc i IV može upravljati punoljetna osoba koja je osposobljena za voditelja čamca kategorije B.“ Međutim, već sljedeći mjesec donesen je novi Pravilnik o izmjeni Pravilnika o čamcima u kojem je promijenjen samo ovaj članak, točnije, brisano je samo jedno slovo i područje plovidbe IIIc postalo je područjem plovidbe III. Dakle, plovidba morem na udaljenosti do 1 NM od obale kopna ili otoka pomaknuta je na 12 NM, odnosno teritorijalno more.

To je i korektno, jer program za polaganje ispita voditelja čamca u pomorskom dijelu nije ništa manje opsežan od programa za polaganje ispita voditelja brodice, naravno, oba kategorije B. Čak je i cijena ista, 420 kuna plus 35 kuna takse, pa i raspored ispita u kapetanijama, prosječno dva puta mjesečno, a u sezoni svaki tjedan.

Razlika je u tome što voditelj brodice može ploviti do udaljenosti 12 milja od kopna ili otoka, ali samo u Jadranu, te unutarnjim vodama koje su pristupačne s mora, ali ne i rijekama i jezerima do kojih se ne može doći morem. Međunarodna valjanost ove dozvole vrijedi samo za teritorijalna mora u Jadranu. Voditelj čamca, prema ažuriranom Pravilniku o čamcima, može ploviti svim unutarnjim vodama i teritorijalnim morem, ali ne izvan granica Hrvatske. Međutim, ukoliko zatraži međunarodnu dozvolu za upravljanje rekreacijskim plovilima i uplati 55 kuna za obrazac i taksu, tada će od kapetanije u kojoj je položio ispit za voditelja čamca dobiti i takvu, ICC dozvolu.

Što je ICC dozvola? International Certificate of Competence (ICC) je međunarodna dozvola za upravljanje rekreacijskim plovilima, izdana u skladu s Rezolucijom broj 40 UN/ECE (Gospodarsko povjerenstvo UN-a za Europu). Rezoluciju je donijela Radna skupina za unutarnji vodeni transport (SC.3) i trenutno je važeća prema dokumentu ECE/TRANS/SC.3/147/rev.4 and Amend.1

Izvorno je razvijena kako bi se njome olakšala plovidba Rajnom i Dunavom jer svaka zemlja kroz koju prolaze rijeke zahtijeva različite dozvole, što je na granicama uzrokovalo poteškoće. Taj početni sporazum, Rezoluciju br. 14, zamijenjen je poboljšanom verzijom, Rezolucijom br. 40, kojom je određeno tko ove dozvole može izdavati, definirani su nastavni planovi i izgled dozvole te se njome područje plovidbe proširilo i na obalne vode i unutarnje plovne putove uz rijeke, za koje je izvorno razvijena. Prema Rezoluciji br. 40, tijela nadležna za izdavanje ove dozvole kod nas su Lučke kapetanije Sisak, Slavonski Brod, Osijek i Vukovar.

Smjernice za Rezoluciju br. 40 jasno navode kako ona ne definira obalne vode, već se odnosi na obalne i kopnene vode koje se međusobno isključuju. Nadalje, ICC dozvola nema namjeru zamijeniti nacionalne dozvole, niti je namijenjena za upotrebu unutar teritorijalnih i unutarnjih voda države zastave plovila. Ovo je posebno važno znati kod namjere iznajmljivanja plovila u charteru. U Smjernicama je jasno navedeno kako charter tvrtke nisu obavezne prihvatiti ICC kao dokaz o sposobnosti osobe koja želi iznajmiti plovilo.

Kod nas to nije problem, jer premda Pravilnik o brodicama i jahtama u članku 70. stavak 1. navodi: „Brodica za osobne potrebe u području plovidbe III i IV mora imati najmanje sljedeći broj članova posade: – osobu koja upravlja brodicom osposobljenu za voditelja brodice kategorije B“, kasnijim promjenama uvedena je i jedna iznimka. Naime, godinu dana nakon donošenja pravilnika u poglavlju Prijelazne i završne odredbe mijenjan je članak 96. te je odobreno i osobama osposobljenim za voditelja čamca. Naravno, brodicama i jahtama koje viju hrvatsku zastavu mogu upravljati i osobe koje imaju dozvole izdane u drugim državama, ako su kod nas priznate i nalaze se na popisu Ministarstva.

Dakle, ukoliko ranije spomenuti Višanin, kao i bilo koji državljanin Hrvatske, želi negdje izvan Jadrana ploviti brodicom koja vije domicilnu zastavu njegova mu dozvola za voditelja brodice kategorije B ne vrijedi. Međutim, ukoliko u nekoj od lučkih kapetanija unutarnje plovidbe položi ispit za voditelja čamca iste kategorije, te zatraži ICC dozvolu, ona bi možda mogla biti valjana u zemljama koje su prihvatile Rezoluciju br.40, ali bi valjanost i ove dozvole u pojedinim državama trebao prethodno provjeriti.

Kako je ICC dozvola prvenstveno namijenjena za međunarodnu plovidbu unutarnjim vodama, rijekama, jezerima i kanalima, za takvu plovidbu ona je legitiman dokument, međutim, za plovidbu morem u pojedinim se državama različito tumače. Uostalom, tako je i kod nas. Među dozvolama izdanim od nadležnih tijela stranih država na popisu Ministarstva navedeno je samo nekoliko ICC dozvola izdanih u Austriji, Mađarskoj i Republici Češkoj, ali s jasno naznačenim kategorijama i ograničenjima pojedine dozvole.

Damir Višić

 

PODRUČJA PLOVIDBE
I Međunarodnu plovidbu svim morima i vodama koje su pristupačne s mora
Ia –          do 20 NM od obale kopna ili otoka
II Međunarodnu plovidbu Jadranskim morem
IIa –          do 12 NM od obale kopna ili otoka
III Unutarnjim morskim vodama, vodama koje su pristupačne s mora i teritorijalnim morem RH, a za ribarske brodice duljine veće od 7 metara i zaštićenim ekološko-ribolovnim pojasom Republike Hrvatske (ZERP)
IIIa –          do 6 NM od obale kopna ili otoka
IIIb –          do 3 NM od obale kopna ili otoka
IIIc –          do 1 NM od obale kopna ili otoka
IV Lukama, zaljevima, rijekama hrvatskoga Jadranskog slijeva u granicama do koje su one plovne s morske strane, te Prokljanskim jezerom