Shadow

Jedrenjak “Imperatrice Elisabetta”

Car Franjo Josip I doplovio je jahtom austrijske ratne mornarice “Miramar” u Malom Lošinju 13. svibnja 1875. godine kako bi bio nazočan porinuću do tada najveće drvenog jedrenjaka izgrađenog u austrijskim brodogradilištima.  Jedrenjak je nosio ime supruge mu carice Elisabete. Njegov dolazak i kumstvo brodu bila je iznimna čast za najpoznatijeg lošinjskog brodograditelja Nikolu Martinolića.

Nava s 2500 tona, s najvećom tonažom u povijesti Lošinja i na čitavom Sredozemlju, izgrađena je za brodovlasnika Ivana Antuna Tarabocchiju, a porinuće u škveru Priko izazvalo je toliko emocija da je Lošinjanka i imenjakinja carice, Elisabetta B., napisala i svečanu pjesmu: “Pisma od dana Svetkovine našega Cesara Frane Osipa I. kad je pohodio maloga Lossina” u kojoj kaže:

“Kada jesu na squer arivali
Svi s’ veseljom “Živio” pivali
“Nicoletto” ga je onde dočekao
S’pozdravljenjem ruku je podao
On je Ćara lipo invitao
Na piazetu svoju dopeljao
Tud ga čeka Ivan Taraboća
I još s’ njima stari Cattarinich
“Ivan” Caru lipo zahvalio
Da njegovom brodu on je dopustio
Klasti ime njegove ženice…”

 

Koliko je svečanost porinuća bila ushićena, toliko je izgradnja broda bila mukotrpna. Za iskusnog brodograditelja Nikolu Martinolića 1875. godina bila je vrlo teška jer je istovremeno gradio čak četiri broda , a “Imperatrice Elisabetta” sa svojom tonažom bio je za ono vrijeme div od broda.

Takav brod do tada nikada nije bio izrađen u jednom sredozemnom brodogradilištu. Komitent je sve prepustio Martinoliću i nije dolazio provjeravati kako teku poslovi. Trup je bio izuzetno dug i trebao je drvo velike dužine i debljine za koje je Martinolić morao skupo plaćati. Posao je išao sporo, među radnicima je vladala zbrka. Proto je zbog toga bio nemiran, nije jeo ni spavao pa se razbolio, no rad i ustrajnost donijeli su mu i ovoga puta uspjeh, a brod je porinut uz najveće počasti.

No, nažalost, datum porinuća nije bio sretan jer je brod izgorio u požaru nedaleko luke Eads u proljeće 1885., samo deset godina nakon izgradnje.

 

Izvor: facebook.com/Hrvatski drveni brodovi