Shadow

Strigljač

Strigljač (Galathea strigosa) – pripada porodici stigača, betonski, priobalni rak koji se uglavnom zadržava na kamenitom dnu, obično do 40 metara. Danju se skriva u procjepima i rupama, a noću izlazi u potragu za hranom. Naraste do 15 cm.