Shadow

Peltodoris atromaculata

Peltodoris atromaculata – jedna od najpoznatijih jadranskih vrsta golaća. Bijelo tijelo prošarano je smeđim pjegama, plašt je posut sitnim bradavicama i iglicama pa je puž na dodir hrapav. Hrani se kamenom spužvom pa ga tu najčešće možemo i naći.