Shadow

30. redoviti Sabor HRS-a

Dana 24. studenog (subota) u Vodicama, Hotel Punta s početkom u 11 sati održati će se redoviti Sabor Hrvatskog ronilačkog saveza.

Sukladno dostavljenom dnevnom redu na Saboru će biti prezentirana izvješća o radu tijela HRS-a, financijsko izvješće i završni račun za 2017. godinu kao i prijedlog plana prihoda i rashoda za 2019. godinu.  Na kraju Sabora biti će dodijeljene nagrade i priznanja zaslužnim klubovima i pojedincima.

Što se tiče poslovanja naše krovne ronilačke organizacije u 2017. godini, iz dostavljenih  izvješća vidljiv je prihod u visini od 909.000,00 kuna, od čega su najveći dio, gotovo 600.000,00 kuna donacije iz proračuna, Hrvatske zajednice tehničke kulture i HOO. Od prodaja roba i usluga, Savez je ostvario 240.000,00 kuna, od članarina 80.000,00 kuna te su mu ostali prihodi u visini od 4.000,00 kuna.

Na rashodovnoj strani, na bruto plaće tri djelatnika izdvojilo se gotovo 200.000,00 kuna, rashodi za usluge su oko 90.000,00 kuna, na natjecanja u inozemstvu, kotizacije, smještaj i sl. potrošeno je 212.000,00 kuna, na ugovore o djelu 217.000,00 itd.

Što se tiče naredne godine, prihodi su planirani u visini od 1.163.000,00 kuna, a struktura planiranih prihoda  slična je onoj iz 2017. godine. Toliki je planiran i rashod, 323.000,00 kn za plaće i ostale rashode za djelatnike, 220.000,00 za natjecanja, 337.000,00 za usluge, 115.000,00 za materijal i energiju, 70.000,00 kn za naknade članovima u predstavničkim tijelima, povjerenstvima i sl.