Shadow

Kup Istre – propozicije natjecanja

KUP ISTRE U PODVODNOM RIBOLOVU,
POREČ, 24.11.2018.

PROPOZICIJE NATJECANJA

1. ORGANIZACIJA NATJECANJA

Organizator i domaćin natjecanja je SPRK “SV.PELEGRIN” iz Umaga, član Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru.

2. VODSTVO NATJECANJA

Vodstvo natjecanja čine :

– Suci: Eros Sorić, Robert Flegar
– Voditelj natjecanja: Marino Reinić mob. +385 91 524 7562 ,
– Liječnik:

3. NASTUP

Pravo nastupa na natjecanju imaju svi članovi udruga (klubova) učlanjenih u HSŠRM-a ili druge nacionalne saveze.
Svaka ekipa može se sastojati se od tri člana i barkajola.

Natjecatelji pri verifikaciji trebaju priložiti:
– člansku iskaznicu kluba,
– ribolovnu dozvolu,
– važeći liječnički pregled,
te potpisati Izjavu o odgovornosti.

Natjecatelji mlađi od 18 godina moraju imati pismenu dozvolu roditelja ili staratelja. Članovi mlađi od 16 godina nemaju pravo nastupa.

4. PRIJAVE NATJECATELJA

Prijave se primaju do najkasnije 21.11.2018. na mail adresu: marino.reinic@gmail.com. Informacije o natjecanju: Marino Reinić +385 91 524 7562, David Počekaj +385 98 966 9260.
Pristojba za nastup 200 kn po natjecatelju, odnosno 100 kn za barkajola, a može se platiti na verifikaciji ili na žiro račun kluba: 2380006-1140022389

5. ZONA NATJECANJA

Natjecanje će se održati u akvatoriju Poreča i to od rta Dajla, N 45°21’2.02″(45.3505600),
E 13°32’22.99″ (13.5397200) na sjeveru do pličine Lim N 45°7’21.5796″ (45.1226610),
E 13°35’5.4918″ (13.5848594) na jugu. Zabranjen je lov u lukama, marinama, označenim plažama, Tarskoj vali i Limskom zaljevu.
U prilogu slijedi karta sa označenom zonom lova.

6. TRAJANJE NATJECANJA

Natjecanje će, zajedno s predajom ulova, trajati šest (6) uzastopnih sati i to od 8:00 do 14:00 h kada je zadnji rok za predaju ulova. Ekipe koje u zakazano vrijeme ne budu na mjestu zakazanom za predaju ulova, odnosno porečkoj luci biti će automatski diskvalificirane.

 

7. PREGLED ZONE

Službeni pregled zone lova traje 5 dana, od 19. do uključno 23.11.2018. Dozvoljen je službeni pregled bez puške na barci. Natjecatelji kod kojih se nađe puška na plovilu biti će diskvalificirani.

8. OPREMA

Puške i ostala lovna oprema koriste se prema Pravilniku o natjecanjima HSŠRM.
Svaki natjecatelj obavezan je čitavo vrijeme natjecanja imati signalni plovak u moru ne dalje od 20 metara od njega.

9. PLOVILA

Svaka ekipa osigurava vlastito plovilo. Organizator može pomoći i biti posrednik u eventualnom najmu potrebnih plovila. Plovila se mogu spustiti na istezalištu kod Jedriličarskog kluba Horizont na Peškeri u Poreču ili u sportskom centru hotela Delfin. Jedan gliser će biti na raspolaganju glavnom sucu, liječniku i osiguranju.

10. BODOVANJE

Minimalna težina za ribu u zoološkom smislu je 400 grama, a maksimalna za obračun 12.500 grama. Minimum za kirnju je 3.000 grama. Premija za ribu je 400 bodova. Morska divljač (isključivo ugori,grdobine,murine i mačke) obračunava se, ako su primjerci teži od 2.500 grama, sa 1.500 bodova, bez težinskih bodova. Svaka vrsta ribe boduje se s 1000 bodova, što ne važi i za divljač. Dozvoljeni broj riba iste vrste je deset (10) komada odnosno pet (5) komada ukupno divljači. Po ispunjenju broja ribe iste vrste dobiva se naknadni bonus od 1000 bodova, što ne važi i za divljač. Prilikom vaganja ulova primjenjivati će se odredbe Naredbe o zaštiti riba, odnosno ulov je važeći ukoliko zadovoljava težinu navedenu u Propozicijama i duljinu za ribe navedene u Naredbi.

11. ŽALBE

Žalbe se mogu uložiti tijekom vaganja, pismeno sa priloženim iznosom od 100,00 kn kod glavnog suca. Ukoliko je žalba uvažena, pristojba se vraća. Vodstvo natjecanja dužno je žalbu riješiti odmah.
12. ODGOVORNOST

Organizator, uključujući i sve pojedince koji učestvuju u natjecanju i u organizaciji istoga, otklanja svaku odgovornost i naknadu štete koja bi proizašla iz ovog natjecanja. Obveza je svakog natjecatelja na verifikaciji potpisati “Izjavu o odgovornosti”.

13. MJERE SIGURNOSTI

Organizator predviđa slijedeće mjere sigurnosti:

– brzi gliser,
– liječnik
– autonomni ronilac

Na verifikaciji će biti podijeljeni najvažniji telefonski brojevi za slučaj hitnoće.

14. SMJEŠTAJ NATJECATELJA

Smještaj je moguć u privatnim sobama ili apartmanima.

PROGRAM NATJECANJA

Petak, 23.11.2018.

17:00 – verifikacija u sportskoj dvorani Žatika u Poreču

Subota, 24.11.2018.

06.30 – okupljanje natjecatelja kod rive na ulazu u luku Poreč
08.00 – start natjecanja ispred porečke luke,
do 14.00 – završetak natjecanja + predaja ulova, riva Poreč
15.30 – u sportskoj dvorani Žatika u sklopu sajma Crofish vaganje ulova, proglašenje
rezultata, večera, dodjela priznanja i nagrada te lutrija za sve natjecatelje

Foto: dive-in.com.hr